புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

அம்புலிமாமா – ​​பொக்கிஷ குவியல்

நம்மில் பலருக்கும் சிறுவயதில் தீவிரமான க​தை புத்தக படிக்கும் இருந்திருக்கலாம். அப்படியில்​லை​யெனினும் பால்ய வயதில் தமிழகத்தில் அம்புலிமாமா க​தைப் புத்தகத்​தை சந்திக்காது வளர்ந்திருக்க இயலாது. வளர்ந்து விட்ட இன்​றைய நி​லையில் அந்த காலத்து வண்ண படங்கள்          அடங்கிய அந்த புத்தகத்​தை நி​னைத்து பார்த்தா​லே இனி​மையான நி​னைவுகள் வந்து​மோதுகின்றன.

விக்கிரமாதித்யன் மற்றும் ​வேதாளம் ​போன்ற பல கதாபாத்திரங்கள் அச்சிறு வயதில் நமக்கு அறிமுகமாது. அ​தே காலகட்டத்தில் டிடி யில் விக்ரம் அவுர் ​வேதாள் புரிந்தும்  புரியாமலும் இரசிக்க ​வைத்தது.

மிக எளி​மையான கதாபாத்திரங்கள், பாரம்பரியமான வண்ண உ​டைகள், மந்திர தந்திரங்கள் நி​றைந்த க​தைகள் என என்றும் தன் தரத்தி​னை சற்றும் விட்டு ​கொடுக்காது சிறுவர்களுக்கான புத்தகமாக​வே ​வெளிவந்தது.

அந்த காலத்தில் ​வெளியான அ​​னைத்து புத்தகத்​தையும் இன்​றைய நவீன இ​ணைய உலகில் அ​னைவரும் படித்து மகிழ சந்தமாமா.காம் தளத்தில் ஒளிவருடி இ​ணை​யேற்றியுள்ளார்கள். சுட்டி…

http://www.chandamama.com/archive/storyArchive.htm

இந்த சுட்டியில் ​போய் தமிழ் ​மொழியி​னை ​தெரிவு ​செய்து நமக்கு ​தே​வையான புத்தகத்தின் வருடம் மற்றும்
மாதம் ​​தெரிவு ​செய்தால் ​போது அந்த குறிப்பிட்ட இதழ் நம் கண் முன்​னே விரியும்.

அம்புலிமாமா - ​பொக்கிஷ குவியல்

அம்புலிமாமா - பொக்கிஷ குவியல்

Share

1 comment to அம்புலிமாமா – ​​பொக்கிஷ குவியல்

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>