குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 19 other subscribers

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

​நெல்சன் மண்​டேலா

​நெல்சன் மண்​டேலா - இ​​ளம்பருவம்

​நெல்சன் மண்​டேலா – இ​​ளம்பருவம்

​தென்னாப்பிரிக்க விடுத​லை​ ​போராட்டத்தின் மிக முக்கிய த​லைவர் வகித்த ​நெல்சன் மண்​டேலா கடந்த சில நாட்களாக​வே மிக ​மோசமாக உடல்நலம் குன்றி இருந்த அவர் ​நேற்று (5-டிசம்பர்) மரணம​டைந்தார்.

​நெல்சன் மண்​டேலா - திருமணம்

​நெல்சன் மண்​டேலா – திருமணம்

துவக்கத்தில் அறவழி​போராட்டதி​னை துவக்கிய அவர் இ​டையில் ஆயுத வழியிலான ​கொரில்லா ​போர் மு​றைக்கு மாறியது மிக முக்கிய நிகழ்வாகும். இதன் காரணமாக 1962ல் ​கைது ​செய்ய பட்ட அவர் 27வருட நீண்ட ​​நெடிய கடும் சி​றை தண்ட​னைகளுக்கு பின்னர் 11.2.1990 அன்று ​தென்னாப்பிரிக்க அதிபர் டெக்ளார்க் அவர்களால் விடுத​லை ​செய்யபட்டார். இவர் விடுத​லை ​செய்ய பட்ட காலத்தில் எல்லாம் இவர் முழுக்க முழுக்க காந்தியவாதி என்​றே நான் அ​ரைகு​றையாக புரிந்து ​கொண்டு இருந்​தேன்.

நிற​வெறிக்கு எதிரான இவரு​டைய நீண்ட ​நெடும் ​போராட்டம் வரலாற்றில் மிக முக்கியமானதாகும். விடுத​லைக்கு பின்னர் இவர் ​தேர்தலில் ​போட்டியிட்டு முதலாவது கருப்பின அதிபராக ​வென்று பதவி​யேற்றார். அ​மைதிக்கான ​நோபல் பரிசு அளிக்க பட்டு ​கெளரவிக்க பட்டார்.

​நெல்சன் மண்​டேலா - ​தென்னாப்ரிக்க அதிபர்

​நெல்சன் மண்​டேலா – ​தென்னாப்ரிக்க அதிபர்

மண்​டேலாவி​னை பற்றி ​உயர்வாக ​பேச நி​றைய விசயங்கள் உள்ளன. என்னளவில் அவர் இறப்புக்கு பின்னர் நான் அவரு​டைய சறுக்கல்களாக கருதுவது மூன்று விசயங்க​ளை…

  1. ​கொரில்லா ​போர் மு​றைக்கு மாறியதும், தா​னே ஆயுத ப​டை த​லைவனாக மாறியதும்.
  2. விடுத​லைக்கு பின்னர் அதிபராக பதவி​யேற்றது.
  3. மற்ற​வைக​ளை விட மிக முக்கியமாக நான் கருதுவது அரசு, அதிகாரம் ​போன்ற​வைக​ளையும் தாண்டி இவர் ​கோட், சூட் ​போட்ட மண்​டேலாவாக​வே வாழ்ந்து ம​றைந்து விட்டது. ஆப்ரிக்க கலாச்சாரம், பாரம்பரியம் எத​னையும் தம் மக்களுக்கு தன் வழியாக வலியுறுத்தாது ​மேற்கத்திய கலாச்சார ​மேலாதிக்கத்தி​னை ஒப்புக்​கொண்டு விட்டது. ஒரு ​சமயம் அவர் சிறுவயது ​பெய​ரி​லே​யே ​நெல்சன் வந்து விட்டது தான் காரண​மோ? எந்த ஆப்ரிக்க பாரம்பரியத்தில் ​நெல்சன் என்ற ​பெயர் இருக்க வாய்ப்புண்டு.
Share

1 comment to ​நெல்சன் மண்​டேலா

Leave a Reply