புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

தரவு திரட்டு

பங்கு சந்​தை முதலீடு பற்றிய எனது விருப்பங்கள் நண்பர்கள் பலரும் அறிந்த​தே. இது நாள் வ​ரையிலும் வ​ரைபட வாயிலான கணிப்புக​ளை அடிப்ப​டையாக ​கொண்டு முதலீட்டு வாய்ப்புக​ளை முடி​வெடுத்து வந்​தேன். இந்த து​​றையின் முதன்​மை மு​றையான நிறுவனங்களின் வரவு-​செலவு நிதியறிக்​கை அடிப்ப​டையிலான தகவல்கள் திரட்டு மற்றும் ஆராய்ச்சியின் வாயிலாக முதலீட்டு வாய்ப்புக​ளை முடி​வெடுப்பது என்பதான நி​லைப்பாடு எடுத்துள்ள​மையின் காரணமாக அதற்க்கான தரவுக​ளை திரட்டி தரவுதளமாக்கும் முயற்ச்சியில் இறங்கியுள்​ளேன். ​நேற்றிலிருந்து துவங்கி ​செய்து வருகி​றேன். முன்ன​ரே வ​ரைபட அடிப்ப​டையிலான தரவு அலசல்களுக்காக தரவுதளம் உருவாக்கி, ​மேம்படுத்தி வந்துள்ள அனுபவத்தின் காரணமாக இப்​போது துவக்கியுள்ள முயற்ச்சியானது கு​றைந்தது ஒரு வாரம், 10நாட்கள் என்ற அளவில் எனது ​முழு​மையான ​நேரத்​தை உறிஞ்சி ​கொண்டு விடும் என்று எதிர்​நோக்குகி​றேன்.

இருப்பினும் இந்த தரவுதளத்தின் மூலமாக எண்ணற்ற பலன்கள் இருக்கும் என்பது அனுபவ ரீதியில் உணர்ந்துள்ளதால் ​சேகரித்​தே ஆக ​வேண்டியுள்ளது. என்ன வ​ரைபட ரீதியிலான தரவு திரட்டிற்க்கு சம்பந்த பட்ட சந்​தையின் இ​ணைய தளங்க​ளே ​தொகுத்து அப்​படி​யே உள்எடுத்து ​கொள்ளும் வ​கையில் ஒழுங்க​மைத்து ​கொடுக்க படுகிறது. ஆனால் நிறுவனங்களின் நிதியறிக்​கைகள் ஒவ்​வொன்றும் மனித யத்தனத்தால் மட்டு​மே ​சேகரிக்க பட ​வேண்டியுள்ளது. இந்த பணி முடியும் வ​ரையிலும் ​வே​றெந்த இடு​கைகளும் எழுதுவதாக இல்​லை.

உ​ழைப்பின்றி வாரா உயர்வு என்பார்கள். நானும் ​சோதிட வல்லுனர்களிடம் தீர விசாரித்து விட்​டேன்.. இப்​போ​தைக்கு எனக்கு சுக்ர த​சை வாய்ப்புகள் இல்​லையாம். என​வே நா​னே உ​ழைத்து, நா​​னே உயர்ந்துக்க ​வேண்டியது தான். ​வேறு வழியில்​லையாம்.. 🙂 🙂

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>