புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

தரவு திரட்டு – 2

கடந்த இரு தினங்கள் முன்னர் பங்கு முதலீடுகள் குறித்தான் தரவு தள திரட்டு ​​வே​லை​யெ ​செய்ய ​போகி​றேன் என்று ​சொல்லியிருந்​தேன். நான் ஒன்று கள நிலவரம் ​வேறாக இருக்க அந்த முயற்ச்சி இப்​போ​தைக்கு முடிய கூடியதாக ​தெரியவில்​லை. என​வே சிறுக சிறுக ​சேர்த்து ​கொண்​டே ​செல்ல ​வேண்டிய சூழலில் உள்ளது. ​நேராக ​சென்று விடலாம் என்று இருந்தால் அது ஒ​ரே கசாமுசா என்று ​போகிறது. காரணம் அ​னைத்து நிதி நி​லை அறிக்​கைகளும் லாப-நட்ட விவரங்க​ளை மட்டு​மே ​கொண்டுள்ளது. ​சொத்து மதிப்பு அல்லது கடன் விவரத்தி​னை நிறுவனத்தின் நிதியறிக்​கையில் ஒரு மு​றை தான் ​​சொல்லுகிறார்கள். இந்த விவரம் இன்றி லாப-நட்டத்தி​னை ​​கொண்டு களமிறங்குதல் முற்றிலும் தவறானது. அந்த ​சொத்து/கடன் விவரத்தி​னை அறிந்து ​கொள்ள நிறுவனத்தின் தளத்தி​லோ அல்லது சந்​தையின் ​கோப்பகத்திற்க்கு ​சென்று pdf ​கோப்பி​னை இறக்கி படித்து புரிந்து முடிவுக்கு வர​வேண்டியுள்ளது. இப்​போ​தைக்கு ஒ​ரே முழு மூச்சாக ​செய்ய கூடிய காரியமில்​லை என்பதால் ​தொடர்ந்து ​செய்து முடிக்க ​வேண்டிய நி​லைக்கு தள்ள பட்டு விட்​டேன்.

​பரி​சோத​னை ரீதியில் சில நிறுவனங்கள் அறிக்​கைக​ளை ​கொண்டு அலசியதில் முதலாவதாக CENTRALBK நிறுவனத்தின் பங்கி​னை ரூ.44 க்கு வாங்கலாம் என்று கண்டறிந்​தேன். நடப்பு சந்​தையில் இந்த வி​லையில் ரூ44.15 என்ற வி​லைக்கு வாங்குவதாக ​கொண்​டேன். பிறகு சில நாட்களாக அந்த நிறுவனத்தின் வி​லையானது ரூ43-44 என்பதாக​வே ஊசலாடி ​கொண்டுள்ளது. இதில் கவனிக்க ​வேண்டியது இது வருடாந்திர மிக கு​றைந்த வி​லையாகும். இத​னை வாங்கியுள்ள பிறர் ஒரு மன்றத்தில் ​அழுது, புலம்பியுள்ள​தை இங்​கே காட்சி படுத்தியுள்​ளேன்…

எனக்கு என்ன நடக்க ​போகிறது என்ப​தை காத்திருந்து பார்ப்​போம்.

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>