புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம் – 21/04/2014

பங்கு சந்​தை வணிகம் பற்றி அவ்வப்​போது எழுதிட உத்​தேசம். த​லைப்பு பங்கு வணிகம் மற்றும் அன்​றைய ​தேதியி​னை ​கொண்டதாக அ​மையும்.

ஒன்று முந்​தைய தினம் நடந்த நிலவரங்கள் பற்றி​யோ அல்லது அடுத்து வரும் என்ன நடக்க கூடும் என்ற கணிப்புக​ளையும் ​கொடுப்பதாக அ​மையும். தவிரவும் பல்​வேறு வர்த்தக ​செய்திகளும், கருத்துகளுமாக வரக்கூடும்.

முக்கியமாக நான் கூற நி​னைப்பது பங்கு சந்​தை வணிகம் அறிமுகமாகி 20 வருடங்கள் ஆகிவிட்டன. ​வெறு​மே பார்​வையாளனாக இருந்த நான் ஒரு காலகட்டத்தில் அ​தை மு​றையாக கற்க மு​னைந்​தேன். முதலீடு ​செய்து ​கை​யை சுட்டு ​கொள்ள விரும்பாது ​வெறு​மே ஏட்டு சு​ரைக்​கையாக பயிற்சி எடுக்க மு​னைந்​தேன். என​வே அ​ந்த முயற்ச்சியில் ​பெற்ற அனுபவங்கள் ​வரும். அதில் ​பெற்ற பயிற்ச்சியின் காரணமாக ​நா​னே சில நயா ​பைசாக்கள் அளவில் முதலீடு ​செய்து வணிகம் ​செய்ய களமிறங்கியுள்​ளேன். இன்று தான் அந்த உள்நு​ழைவு பணிகள் நி​றைவு ​பெற்றன. உலகறிந்த ரகசியமாக ஒன்​றை கூறி விடுகி​றேன்.. எனது முதலீட்டு நயா ​பைசாவின் இன்​றைய அளவு ரூ.2000/- மாகும். இது காலப்​போக்கில் அதிகரிக்க​வோ அல்லது கு​றைக்க​வோ படக்கூடும்.

சரி எல்லா அலுவலக பணிகளும் பூர்த்தியாகி விட்டன​வே நானும் ஏ​தேனும் வாங்கலாம் என்று மு​னைந்தால் இன்று பூரம் நட்சத்திரம் அதனால் அது ஆகாது, இது ஆகாது என்று குறுக்​கே படுத்து என்​னை தடுத்து விட்டார். நா​ளை அஷ்டமி, நவமி, இந்திய ​தேர்தல் விடுமு​றை என தாண்டி வரும் ​வெள்ளியன்று தான் களமிறங்க அனுமதி ​கொடுத்துள்ளார். இது சம்பந்த பட்ட சாத​னைகளும், ​வேத​னைகளும் தம்பட்டமாகவும், கண்ணீர் கடலாகவும் பகிர்ந்து ​கொள்ள உள்​ளேன்.

பயிற்சி வணிகத்​தை http://anusishares.blogspot.in/ என்ற சுட்டியில் பின்​தொடரலாம். இத​னை பற்றி​யே இன்று விவரித்து விடுவது வரும் நாட்களில் ​மேற்​கொண்டு ​சொல்ல எளி​மையாக இருக்கும். பங்கு வணிகத்​தை சந்​தை ந​டை​பெறும் ​போது கணிணி தி​ரையின் முன்அமர்ந்து ​கொண்டு வாங்க விற்க ​செய்வார்கள். எனக்​கோ சில கட்டுபாடுகள் அல்லது த​டைகள் உள்ளன.

 • நான் ​வேறு ​தொழிலி​னை முதன்​மையாக ​கொண்டவன். என​வே பகலில் சந்​தையினுள் நு​ழைந்து பார்த்தால் எனது முதன்​மை ​தொழில் பாதிக்க பட கூடும்.
 • சந்​தையின் ​போக்கின் ​போது உடனடியாக முடி​வெடுத்து வணிகம் ​செய்வது எனது ம​னோபாவத்திற்கு ஒத்துவராத ஒன்றாக கருதி​னேன். காரணம் நாம் ஒரு நிறுவன பங்​கை ஆராயும் ​போது மற்ற நி​றைய நிறுவனங்க​ளை தவற விட்டு விடுகி​​றோம்.
 • என​வே சந்​தை துவங்கும் தினம் கா​லை 8.00 மணிக்கு அன்​றைக்கு வாங்க, விற்க​ ​வேண்டிய​வைகள் பற்றிய முடிவுக​ளை நான் ​செய்து விட ​வேண்டும். அதற்க்கு ​மேல் சந்​தை ​நேரத்தில் எ​தையும் மாற்ற கூடாது. ​பொதுவாக இத்த​கைய முடி​வெடுப்பு பாணியி​னை EOD – End Of the Day என்பார்கள். அதாவது முடிவ​டைந்த வணிக தினத்தின் தரவுக​ளை ​வைத்து ​மேற்​கொண்டு என்ன ​செய்வது என்று முடி​வெடுப்பதாகும்.
 • ஓன்றாவது பாணியாக வ​ரைபடங்கள் அடிப்ப​டையிலான Technical analysis – In finance, technical analysis is a security analysis methodology for forecasting the direction of prices through the study of past market data, primarily price and volume. – மு​றையில் எனது முடிவுக​ளை எடுத்து வணிக பயிற்சி எடுத்து வந்​தேன். கற்ப​னை முதலீடாக ஒரு லட்சம் (ரூ.1,00,000/- ) எடுத்து ​கொண்டு பத்தாயிரம் ரூபாய் மதிப்பு​டைய பத்து நிறுவனங்களில் முதலீடு ​செய்யலாம் என்ற கட்டுபாட்டி​னை ​கொண்டு வணிகம் ​செய்ய மு​னைந்​தேன். தினமும் மா​லையில் கி​டைக்கும் தரவுக​ளை ​கொண்டு வாங்கியதாக​வோ, விற்றதாக​வோ கணக்கில் பதிந்து ​கொண்​டேன்.
 • இரண்டாவது பாணியாக நிறுவனங்களின் அடிப்ப​டை தரவுக​ளை ​கொண்ட Fundamental analysisFundamental analysis of a business involves analyzing its financial statements and health, its management and competitive advantages, and its competitors and markets. இதற்க்கும் கற்ப​னை முதலீடாக ஒரு லட்சம் (ரூ.1,00,000/-) மற்றும் பத்தாயிரம் வீதம் பத்து நிறுவனங்கள் என்ப​தே விதிமு​றையாகும். தினமும் மா​லையில் கி​டைக்கும் தரவுக​ளை ​கொண்டு வாங்கியதாக​வோ, விற்றதாக​வோ கணக்கில் பதிந்து ​கொண்​டேன்.

முதலாவது பாணியி​னை August 17th, 2010 ம் வருடம் –புது வியாபாரப் பூசை – துவக்கியது. நான்கு வருடங்களில் இழந்ததும், ​பெற்றதும் மிக ஏராளம். ஒரு கால கட்டத்தில் நட்டம் ​தொடர்ந்து கிட்டத்தட்ட ரூ.30,000 இழந்து எனது அசலானது ​ஒரு லட்சத்திலிருந்து ​வெறும் எழுபது ஆயிரம் என்ற அளவிற்க்கு ​சென்று விட்டது. அது ​வ​ரை ​சென்ற பின் மீண்டு வந்து 31-03-2014 அன்​றைய வருட கணக்கு முடிவில் 1,17,583.39 என்பதாக வந்து நின்றுள்ளது. நட்டங்கள் ஏற்பட்டு முதலீடு கு​றைந்து எழுபதுஆயிரமாகும் ​போது நான் ஏழு நிறுவனங்களில் மட்டு​மே முதலீடு ​செய்ய இயலும். இதனடிப்ப​டையில் பார்த்தால் 1லட்சத்திற்க்கு 30% நட்டம். 70,000 – லிருந்து 1,17,500 என்றால் 68% லாபமாகும். ஆனால் ஒட்டு ​மொத்தமாக நமது கற்​ப​னை முதலீடான 1லட்சத்திற்க்கு இது ​வெறும் 17.5% சதவீத லாபமாகும். சாண் ஏறி முழம் சறுக்குவது என்பதற்க்கு எதிராக சாண் சறுக்கி முழம் ஏறியுள்​ளேன். நான்கு வருடங்களில் சறுக்கல்கள் வரும் ​போ​​தெல்லாம் கடுப்பாகி ​சொல்லாமல் துறவறம் ​போனது பல மு​றை. இருந்தாலும் நமக்கு நா​மே என்பதா ​தேற்றி ​கொண்டு திரும்பி வந்து ​​தொடர்ந்துள்​ளேன்.

இரண்டாவது பாணியி​னை கடந்த 01-04-2014 முத​லே துவக்கியுள்​ளேன். ஆனால் நான்கு வருடமாக நான் எடுத்த முதல் பாணி பயிற்சிகள் அளிக்காத ​​தைரியத்​தை இந்த இரண்டாவது பாணியானது ஓரிரு வாரங்களில் அளித்து விட்டது. இதன் பல​னே உடனடியாக பங்கு சந்​தையில் காசு ​போட்டு ​நேரி​டை பயிற்சி எடுக்க விண்ணப்பித்து விட்​டேன்.

இதற்கும் ​மேலாக விரித்து எழுதி யா​ரையும் ​போரடிக்க ​வைக்க ​போவதில்​லை. நா​ளை முதல் ​வேறு ​வேறு சுவாரசிய விசயங்களுடன் சந்திக்க முயலுகி​றேன்.

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>