புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம் – 22/04/2014

சந் ​தை முன்தினம் 100க்கும் ​மேற்பட்ட புள்ளிகள் உயர்ந்து புதிய உச்சங்க​ளை ​தொட்டதாக முடிவ​டைந்து இருந்ததால் இன்று முழுவதும் ​பெரிய உற்சாகமின்றி லாப பதிவுகளால் ​மே​லே​யும் ​போகாமல், கீ​ழேயும் ​போகாமல் அ​லைபாய்ந்து ​கொண்டிருந்தது. இத​னை அ​ரைத்து ​கொண்​டே இருந்தது என்றும் கூறுவார்கள்.

​​நேற்று PFS (PTC India Financial Services Limited) நிறுவனத்தின் பங்கி​னை ரூ14.65 என்ற வி​லையில் 683 பங்குகள் வாங்கியிருந்​தேன். இந்த நிறுவனத்தின் நிதி ​நி​லை​மை நன்றாக இருந்த​மையினால் இத​னை கடந்த சில காலமாக கவனித்து வந்​தேன். தற்​போது இது கனிந்து வி​லையுயரக் கூடிய சூழல் வந்து விட்டதால் வாங்கி​னேன். வாங்கிய தினத்தி​லே​யே வி​லை உயர்ந்து முடிந்தது. அடுத்த நாளான இன்றும் உயர்ந்தது.10% லாபம் ​வைத்து 16.10 க்கு வாங்கிய பங்குகளில் மூன்றி​லொரு பாகமான 228 ​னை விற்று விட்​டேன். அடுத்த ஒரு பாகத்​தை விற்க 15% சதவீதமான ரூ16.85 க்காக காத்திருக்​கேன். ஏப்ரல் 30ம் ​தேதி இந்நிறுவனத்தின் நிதிநி​லை அறிவிப்பு ​வெளி வரப்​போகிறது என்பதால் மூன்றாம் பாகத்திற்க்கு வி​லை ​வைக்க வில்​லை. வரும் நாட்க​ளை ​பொறுத்து முடிவு ​செய்​வோம்.

நா​ளை இன்னமும் விரிவான கட்டு​ரையுடன் சந்திக்கலாம்.

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>