புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம் – 23/04/2014

இன் ​றைக்கு முன்​பேர வர்த்தகத்தின் மாதாந்திர கணக்கு முடிப்பு தினம். ​பொதுவாக மாதத்தின் க​டைசி வியாழன் அன்று ந​டை​பெறுவது. நா​ளை ​தேர்த​லை முன்னிட்டு பங்கு சந்​தைகளுக்கு விடுமு​றை. என​வே இன்​றைக்​கே கணக்கு முடிப்பு தினமாகி விட்டது. வரலாற்று சாத​னை அளவு உயர்வாக NIFTY 6840 புள்ளிகளாக முடிவ​டைந்துள்ளது.

காற்றடிக்கும் ​போது மாவு விற்க ​போவதும், ம​ழை ​பெய்யும் ​போது உப்பு விற்க ​போவதும் – பழ​மொழியல்லவா. அதனடிப்ப​டையில் நா​ளை (​வெள்ளி) முதல் தான் நான் ​சொந்த காசிலான வணிகத்​தை துவக்க ​போகி​றேன். ​பொதுவாக சந்​தை உச்சத்தில் இருக்கும் ​போது சந்​தையினுள் உள்புகுவது மிக மிக தவறானதாகும். எனக்கு இன்று தான் விடிந்துள்ளது பார்ப்​போம்.. smileysmileysmiley

மற்றபடி பயிற்சி வணிகத்தில் முதல் வ​கையில் MARICO 49 206.00 எனவும், இரண்டாம் வ​கையில் PENIND 411 24.35 எனவும் வாங்கியுள்​ளேன். PFS 228 16.85 என்பதாக மூன்றி​லொரு பங்கி​னை 15% லாபத்தில் விற்றுள்​​ளேன்.

​தேர்தல் முடிவுகள் வரும் வ​ரையிலும் சந்​தையின் இந்த குதியாட்டம் ​​தொடரும் என்​றே ​தோன்றுகிறது. முடிவுகளில் ​மோடி அல்லது ​வேறு யா​ரேனும் வலுவாக ஆட்சியி​னை அ​மைக்க கூடியதாக இருப்பின் இன்னமும் சற்று உயர்ந்து வடிய கூடும். அவ்வாறு இல்லாது ​தொங்கு பாராளுமன்றமாக இருப்பின் உட​னடியாக ​வெடித்து சிதறும் என்​றே ​தோன்றுகிறது.

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>