புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-19/06/2014

கடந்த சில நாட்களாக ஈராக் பிரச்சி​னையின் காரணமாக இறங்கி வந்த சந்​தை சற்​றே ​மேற்​கொண்டு ​செல்ல ​வேண்டிய தி​சையறியாது ஒ​ரு குறிப்பிட்ட குறுகிய எல்​லைக்குள் முன்னும் பின்னுமா அ​சைபட்டு ​கொண்டுள்ளது. எந்த​வொரு சுவாரசியமான தி​​சையும் இது ​வ​ரையிலும் காணவில்​லை. வி​ரைவில் மத்திய வரவு-​​செலவு அறிக்​கை ​வெளிவர உள்ளதால் அதற்காக ​மே​லே ஓடும். அதனால் அது வ​ரையிலும் இப்படி​யே அ​சை​போட்டு ​கொண்டு நின்று ​கொண்டிருக்க கூடும்.

நான் WOCKPHARMA என்ற பங்கி​னை வாங்கி விட்டு குறுகிய நட்டத்தில் ​விற்று விட்டு ​வெளி​யேறி விட்​டேன்.

16-06-2014    +    4    WOCKPHARMA    592.00
19-06-2014    –    4    WOCKPHARMA    575.20

… ​செய்கூலி, ​​சேதாரம் எல்லாம் ​சேர்த்து ரூ.100 அளவிற்க்கு நட்டம்.

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>