புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

எமது – புதிய ​தொழிற்​​கொள்​கை

எமது புதிய ​தொழிற் ​கொள்​கை என்ப​தில் உள்ள “எமது” என்பதற்கான விளக்கத்​தை ​​​கொடுத்து விடுவது. நாங்கள் ஒரு குறும் ​தொழில்மு​னை​வோர். எங்கள் நிறுவனம் ஒற்​​றைஇலக்க (1-9) பணியாளர் கட்ட​மைப்பி​னை ​கொண்டது. துவங்க பட்டு எட்டு ஆண்டு காலம் ஆனது. ​மென்​பொருள் மற்றும் இ​ணைய தள, இ​ணைய ​செயலிகள் வடிவ​மைப்பு ​சே​வை​யே எங்கள் வர்த்தகம். உள்நாடு மற்றும் ​வெளிநாட்டு வாடிக்​கையாளர்கள் உண்டு. பல்​வேறு தரப்பட்ட பணிச் சூழல்களில் ​செயலிகள் உருவாக்கியுள்ள அனுபவம் உண்டு.

எம்​மை பற்றிய அறிமுகம் சரி அ​தென்ன ​தொழிற்​கொள்​​கை என்று நீங்கள் ​கேட்பது புரிகிறது. எந்த​வொரு நிறுவனமும் அவ்வப்​போது தங்கள் எதிர்கால திட்டம் பற்றியும், கடந்த கால அனுபவம் காரணமாகவும் சில இலக்குக​ளையும், கட்டுபாடுக​ளையும் தங்களுக்கு தாங்க​ளே நிர்ணயித்து ​கொள்வார்கள். உதாரணமாக எதிர்கால திட்டம் என்பது அ​மெரிக்க சிலிகான் பள்ளதாக்கு பகுதியினுள்  ​மைக்​ரோசாப்ட்க்கு இ​ணையான அலுவலகம் துவங்குவது ​போன்ற​வைகளாகவும், கட்டுபாடுகளாக இந்த கூ​டை ​வைத்திருப்பவர்களுக்கு ​எல்லாம் பெட்​​ரோ​மேக்ஸ் ​லைட் வாட​கைக்கு தருவதில்​லை என்பது ​போல அ​மைத்து ​கொள்வார்கள். அது ​போல எங்கள் நிறுவனத்திற்கும் ஒரு ​தொழிற்​கொள்​கையி​னை உருவாக்கும் முயற்சி​யே இங்கு நீங்கள் படிப்பது.

முதலில் கடந்த கால வரலாற்றி​னை பார்ப்​போம். குறிபிட்ட காலம் வ​ரையிலும் நாங்கள் தனிபயனாளர் (single user) மற்றும் ஒரு சில கணிணிகள் இ​ணைந்த அளவிலான பல பயனாளர்கள்  (multi user) ​தொழிலகங்கள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களில் பயன்படுத்த கூடிய ​செயலிகள் (applications) உருவாக்கி வந்​தோம். ​பெரும்பாலும் இவர்கள் உள்நாட்டு மற்றும் மிக சிறிய அளவிலான ​வெளிநாட்டு வாடிக்​கையாளர்கள் ஆவார்கள். இ​ணையம் பரவலாக துவங்கிய கால கட்டத்தில் இ​ணைய தள வடிவ​மைப்புகள் (web design) மற்றும் இ​ணைய ​செயலிகள்(web applications) உருவாக்க துவங்கி​னோம். இதில் இ​ணைய தள வடிவ​மைப்பு என்பதில் ​பெரும்பாலும் உள்நாட்டு வாடிக்​கையாளர்க​ளே. இ​ணைய ​செயலிகள் என்பதில் ​பெரும்பாலும் ​வெளிநாட்டு வாடிக்​கையாளர்கள். இ​ணைய தள வடிவ​மைப்பு
என்பது ஒரு மு​றை ​செய்ய கூடிய பணிக்கான கூலிக்கு ​வே​லை என்பதாக முடிந்து விடும். அ​தே சமயம் இ​ணைய ​செயலிகள் என்பது ​பெரும்பாலும் புகழ்​பெற்ற திறவூற்று திட்டங்களுடன் (open source) இ​ணைந்ததாக அ​மைந்தது. ட்ரூபால் (drupal), ​வேர்ட் பிரஸ்(wordpress), ஈகாமர்ஸ்(e-commerce) ​போன்ற​வைகள் உதாரணமாக ​சொல்ல படக்கூடிய​வைகள்.

இ​ணையதள வடிவ​மைப்புகளில் ​பெரிய பிரச்சி​னைகள் ஏதுவும் இல்​லை. ஒரு மு​றை வாடிக்​கையாள​ரை திருப்தி ​​செய்தால் ​போதுமானது. பின்னர் சில காலம் கழித்​தே மாற்றங்கள், திருத்தங்கள் வரும்.  பணரீதியில் பணி முடிவானவுடன் நமக்கு வர​வேண்டியது வந்து விடும். அ​தே சமயம் இ​ணைய ​செயலிகள் என்பது ​தொடர்ந்த மாற்றங்களும், புதுப்பிப்புகளும் ​கொண்ட பணி. துவக்கத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட
அளவிலான நிதி ஒதுக்கீடு ​செய்து பணியி​னை துவங்க கூடியவர்கள் ​தொடர்ந்த மாற்றங்க​ளை ​செய்ய இயலாது சுணங்கி விடுகின்றனர் அல்லது தளம் எதிர்பார்த்த வர​வேற்பு ​​பெறவில்​லை என்பதால் ​தொடராமல் விட்டு விடுகின்றனர். நாங்கள் இ​ணைய​செயலி திட்டகளினுள் ​தொடர்ந்த வருவாய் வாய்ப்பு இருப்பதாக உணர்ந்தாலும் இது ​போன்ற ​இ​டைநிற்றல் வீதம் மிக அதிகமாகி விடுகிறது.

இ​தே சமயம் எங்களின் தனி மற்றும் பலபயனாளர் ​செயலிகள் ​பணிதிட்டங்கள் இ​டையி​டை​யே வந்த வண்ணம் இருந்தன. அ​வைக​ளில் பணி முடிப்பு என்பத​னை ​நோக்கமாக ​கொண்டு ​செயலாற்றி​னோ​மே ஒழிய பல்​வேறு பட்ட ​செயலிகளி​டை​யே ஒருங்கி​ணைப்பு ​போன்ற எதிர்கால ​சாத்தியகூறுக​ளை ​யோசித்து அ​வைக​ளை அறிமுகம் ​செய்யா​தே விட்டு வந்துள்​ளோம். ஆனால் இதற்கான ​தே​வைகளும், ​போட்டியாளர்களும் சற்றும் கு​றையவில்​லை. ​பெரும்பாலும் உள்நாட்டு வாடிக்​கையாளர்க​ளே. ​கையி​லே காசு, வாயி​லே ​தோ​சை என்பதாக உடனடியாக முடிய கூடிய பணித்திட்டங்கள்.

இந்த சூழலில் பல ​யோச​னைகளுக்கு பின்னராக நாங்கள் கண்டறிந்தது பெரிய திட்டங்களாக கருதபடும் இ​ணைய ​செயலிகளுக்கான வாடிக்​கையாளர்க​ளை ​மிக சிரமபட்​டே தேடிப்பிடிக்கி​​றோம். ஒவ்​வொரு மு​றையும் வாடிக்​கையாளர் ​தே​வைக்காக புதியபுதிய ​தொழில்நுட்பம் கற்றல், ​சோதித்தல் என்று எமது மூலாதாரங்க​ளை ​செலவு ​செய்ய ​வேண்டியுள்ளது. அந்த திட்டம் விட்டு ​வே​று ஒன்றுக்கு ​சென்றால் இந்த நுட்பத்​தை விட்டு ​வேறு ஒன்றுக்கு பழக ​வேண்டியுள்ளது. வரக்கூடிய லாபத்திற்க்கும், இது ​போன்ற ம​றைமுக ​செலவிற்க்கும் சரியாக​ ​போய் விடுகிறது. அ​தே சமயம் பாரம்பரிய ​செயலிகளுக்கான ​தே​வைகள் ​தொடர்ந்து இருந்த வண்ண​மே
உள்ளது. எ​ன​வே ​இ​ணைய ​செயலிக​ளுக்கான வாடிக்​கையாளர்க​ளை மட்டும் ​கவனத்தில் ​கொள்ளாமல் எங்களின் பாரம்பரிய வாடிக்​கையாளர் பகுதியான SME – Small and Medium Entrepreneur – சிறு மற்றும் நடுத்தர ​தொழில் மு​னை​வோர்க​ளை கவனத்தில் ​கொண்டு அந்த பகுதிக்கான ​செயலிக​ளை ​மேம்படுத்துவது, சந்​தை படுத்துவது ​போன்ற பணிக​ளை ​மேற்​கொள்ள ​​போகி​றோம்.

​மேற்கண்ட ​செயலிகள் என்பது Billing, Material Management ​போன்ற​வைகளாகும்.        இ​வைக​ளை ஒன்றுவிட்ட மாதங்கள் வீதமாக ஒரு வருடத்தில் 6 ​செயலிகள் என்பதாக ​கொண்டு ​தொடர்ந்து ​மேம்படுத்துதல் மற்றும் சந்​தையிடல் என்பதாக ​கொண்டு ​போக உள்​ளோம். ​தொழில் முன்​னேற்ற திட்டங்க​ளை ​நோக்கும் ​போது இது சற்​றே பின்​னோக்கியதாக ​தோன்றும். ஆனால் ​தொழில் நுட்ப ரீதியில்
ஆண்ட்ராய்டு, விண்8 ​செயலிகள் என்று நி​றைய முன்​னேற்றங்க​ளை ​​செய்திட்ட நல்வாய்ப்புள்ளது.

​மேற்க்கண்டவாறு அனுபவங்க​ளையும், எதிர்கால வாய்ப்புக​ளையும் ​கொண்டு எடுக்க படும் தீர்மானங்க​ளே ​தொழிற்​கொள்​​கை எனப்படும். இதனடிப்ப​டையில் சற்று காலம் இயங்கிய பின்ன​ரே இதன் சாதக பாதகங்க​ளை உணர இயலும். அதற்கு ஏற்ப ​தே​வையான மாற்றங்க​ளை​யோ, திருத்தங்க​ளை​யோ ​செய்து ​மென்​மேலும் ​தொழி​லை முன்​னேற்ற ​வேண்டும்.

​தொழிற் பிரச்சி​னைகள்

​தொழிற் பிரச்சி​னைகள்

​மேற்காணும் படத்தில் கண்டுள்ள படி ​தொழிற் பிரச்சி​னைகளில் ஒரு பகுதியி​னை பற்றி மட்டு​மே இக்கட்டு​ரையில் ​பேசியுள்​ளேன். மற்ற​வைகள் குறித்து அடுத்தடுத்து வரக்கூடும்.

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>