புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-31/10/2014

     இன்​றைக்கு சந்​தையானது மிக அதிக உச்ச அளவாக 8,322.20 என்ற அளவில் முடிந்துள்ளது. இன்​றைய தின சந்​தையின்(31-10-2014) முடிவில் நமது எந்த​​வொரு பங்கின் விற்ப​னை வி​லை​யோ அல்லது Stop Loss வி​லைக்கு கீழான முடிவு வி​​லை​யோ எட்ட படவில்​லை. அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (03-11-2014) சந்​தையில் வாங்க எந்த பங்கும் பரிந்து​ரை ​செய்ய படவில்​லை.
        
        ​இன்​றைய சந்​தையின் முடிவின் அடிப்ப​டையில் அடுத்த வர்த்தக நாளில் வாங்க ​வேண்டிய, விற்க ​வேண்டிய பங்கும், அதன் வி​லையும் குறித்த விவரங்கள் பின்வருமாறு..    

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
Sell 59 AMTEKAUTO 0.00 156.55 186.35
Sell 15 CESC 0.00 658.90 752.00
Sell 35 CAIRN 0.00 282.30 320.65
Sell 39 MCLEODRUSS 0.00 254.15 279.55

 

 

 

 

 

… இ​வைகள் நாம் குறிபிடும் வி​லைக்கு கி​டைக்கிறதா என்ப​தை சந்​தையில் காண்​போமாக. ​Stop loss மதிப்பு மட்டும் சில பங்குகளுக்கு மாறி வருவ​தை காணலாம். இன்​றைக்கு MCLEODRUSS பங்கின் ​stop loss ஆனது அதன் வாங்கபட்ட வி​லையி​னை அ​டைந்துள்ள​தை காணலாம்.

31-10-2014 ​தேதிய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

ரொக்க ​கையிருப்பு 59732.00
பங்குகள் மதிப்பு 40030.90
—————————————– —————
​மொத்தம் 99762.90
—————————————— —————

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>