புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-03/11/2014

        கடந்த வார இறுதியில் அ​டைய பட்ட புதிய உச்ச அளவி​னை முன்னிட்டு இன்று பலரும் லாபத்தி​னை பதிவு ​செய்ய முற்பட்டதால் ​பெரிய அளவில் இறங்காமலும், புதியதாக ஏறாமலும் மிக குறுகிய இ​டை​வெளியி​லே​யே ஊசலாட்டமா இருந்தது. இருப்பின் முடிவு மதிப்பு அடிப்ப​டையில் பார்த்தால் இது​வே புதிய உச்ச அளவிலான முடிவு மதிப்பாகும். இன்​றைய தின சந்​தையின்(03-11-2014) முடிவில் நமது எந்த​​வொரு பங்கின் விற்ப​னை வி​லை​யோ அல்லது Stop Loss வி​லைக்கு கீழான முடிவு வி​​லை​யோ எட்ட படவில்​லை. அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (05-11-2014) சந்​தையில் வாங்க எந்த பங்கும் பரிந்து​ரை ​செய்ய படவில்​லை.
        
        ​இன்​றைய சந்​தையின் முடிவின் அடிப்ப​டையில் அடுத்த வர்த்தக நாளில் வாங்க ​வேண்டிய, விற்க ​வேண்டிய பங்கும், அதன் வி​லையும் குறித்த விவரங்கள் பின்வருமாறு..

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
Sell 59 AMTEKAUTO 0.00 160.05 186.35
Sell 15 CESC 0.00 658.90 752.00
Sell 35 CAIRN 0.00 282.30 320.65
Sell 39 MCLEODRUSS 0.00 260.05 279.55

 

 

 

 

 

    … இ​வைகள் நாம் குறிப்பிடும் வி​லைக்கு கி​டைக்கிறதா என்ப​தை சந்​தையில் காண்​போமாக. ​Stop loss மதிப்பு மட்டும் சில பங்குகளுக்கு மாறி வருவ​தை காணலாம். இன்​றைக்கு MCLEODRUSS பங்கின் ​stop loss ஆனது அதன் வாங்கபட்ட வி​லையி​னை தாண்டி லாப நி​லையி​னை அ​டைந்துள்ள​தை காணலாம்.
        
        இந்திய ​பொருளாதாரத்தின் முக்கிய பிரச்சி​னையான நிதிப் பற்றாகு​றை – Fiscal deficit – வரும் 2014ம் ஆண்டில் 4.1% என்று சவாலான  அளவில் அ​மைய கூடும் என்றும், இருந்த ​போதிலும் இது சமாளிக்க கூடியதாகவும் இருக்கும் என்றும் சிட்டி குரூப் நிறுவனங்களின் ஆராய்ச்சி முடிவு ஒன்று ​தெரிவிக்கிறது. இதன் மூலம் 2017 ஆண்டின் இலக்கான 3% சதவீத நிதிப்பற்றாகு​றை என்ப​தை அ​டைய கூடியதாக​வே அ​மையும் என்று எதிர்பார்க்க படுகிறது.

        தங்கத்தின் வி​லை ​தொடர்ந்து சீரான வ​கையில் சரிந்​தே வருகிறது. சவரன்(பவுன்) ரூபாய் 20,000 என்பதன் அருகில் வந்துள்ளது. ரூ.19500/- என்ற அளவிற்கும் வரக்கூடும் என்றும் சந்​தையி​னை கணிக்க கூடியவர்கள் கூறுகிறார்கள். ஆபரண தங்கம் மற்றும் முதலீட்டு தங்கம் வாங்க எண்ணியுள்ளவர்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக அ​மையும்.

 

Share

1 comment to பங்குவணிகம்-03/11/2014

 • இன்​றைய சந்​தை(05-11-2014) முடிவின் படி இரு நிறுவன பங்குகள் நமது Stop loss வி​லையி​னை விட கு​றைவாக முடிவ​டைந்துள்ளன.  அ​வைகள்…
  CAIRN – 276.35 , MCLEODRUSS – 256.90 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.

Leave a Reply to தமிழ்பயணி Cancel reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>