புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-07/11/2014

சந்​தையின் திறப்பு வி​லையில் விற்க முடி​வு ​செய்திருந்த CAIRN , MCLEODRUSS ஆகிய இரண்டும் மு​றை​யே 276.00 , 258.15 என்ற வி​லையில் பரிவர்த்த​னை நடந்திருந்தது. தவிரவும் நம்மிடமுள்ள மற்​றொரு பங்கான AMTEKAUTO வி​லை கு​றைந்து நமது நட்ட நிறுத்த(stop loss) வி​லையான 170.05 விட கு​றைந்து 165.85 என்ற வி​லையில் முடிவ​டைந்துள்ளது. இத​னை வரும் 10/11/2014 சந்​தையில் விற்று விட்டு ​வெளி​யேற ​வேண்டியது தான். அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (10-11-2014) சந்​தையில் வாங்க எந்த பங்கும் பரிந்து​ரை ​செய்ய படவில்​லை.

பலரும் கடந்த சில நாட்களாக எந்த​வொரு பங்கும் வாங்க கூடிய தகுதியில் வரவில்​லையா என்று மின்னஞ்சலில் ​கேட்கிறார்கள். அ​தே ​போல இப்படி ஏன் பரிந்து​ரை​யை ​கொடுக்க ​வேண்டும். எண்ணற்​ற நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபர்கள் அளிப்பது ​போல தினசரி tips அல்லது வாராந்திர பரிந்து​ரை என்பதகா ​செய்யலா​மே என்றும் ​கேட்கிறார்கள். நமது பதில் அப்படி ​செய்வது மிக எளிது. அப்படி ​செய்பவர்களின் வழக்கமான பரிந்து​ரைகளின் ​பேரில் மிகப் ​பெரிய அளவில் ​பொருளீட்டியவர்கள் எத்த​னை ​பேர் என்று பார்த்தால் மிக ​​சொற்பமாக​வே இருக்கிறது. அ​தே சமயம் பரிந்து​ரை தருபவர்களின் ​செயல்திற (performance) அறிக்​கையி​னை பார்த்தால் அவர்க​ளை பின்பற்றி இருந்தால் நமது முதலீடுகள் ஒற்​றைக்கு இரட்​டை என்ப​தை​யெல்லாம் தாண்டி பலமடங்காகி இருக்க ​வேண்டும். ​பெரும்பாலான இடங்களில் பரிந்து​ரையாளர்களின் ​செயல்திற அறிக்​கை மிக அதிக லாபத்திலும், பின்பற்றும் முதலீட்டாளர்களின் நி​லை நட்டத்திலுமாக அ​மைந்து விடுகிறது. ​

சொல்ல பட்ட பரிந்து​ரைக​ளை முதலீட்டாளர்களால் சரிவர பின்பற்ற இயலா​மை​யே மிக முக்கிய காரணமாக அ​மைந்து விடுகிறது. சந்​தையில் வாங்க/விற்க ​தொடர்பு ​கொள்ள இயலாமல் ​போய் விடுதல். பரிந்த​ரையாளர்கள் ​கொடுக்கும் அ​னைத்​தையும் பின்பற்ற ​வேண்டிய அளவுக்கு ​​பெரிய அளவிலான முதலீடு இல்லாது ​போதால். பரிந்து​ரைக​ளை முழு​மையாக பின்பற்றாமல் தத்தமது யூகங்க​ளை பரிந்து​ரைகளின் ஊடாக பரி​சோதித்து பார்த்தல் என்று பல்​வேறு காரணங்கள் அடுக்கலாம்.

இதன் காரணமாக​வே பரிந்து​ரையாளர்கள் பாணியி​னை விடுத்து நாம் ஒரு முதலீட்டாளராக/நிதி​மேலாளாராக இருந்தால் என்ன ​செய்ய இயலு​மோ அ​தை​யே இங்​கே பகிர்ந்து ​கொள்ள முடி​வெடுத்துள்​ளேன். ஒரு நல்ல முதலீட்டாளராக/நிதி​மேலாளாராக இருந்தால் சந்​தை வரலாற்று உச்சத்தில் இருக்கும் ​போது முழு முத​லீட்டி​னையும் பங்குகளில் குவிப்பது நல்ல ​செயலாக இருக்காது. மூன்றி​லொரு பங்கு (1/3) அல்லது பாதியளவு1/2) என்ப​தை தாண்ட ​வேண்டு​மெனில் நாம் வாங்கியுள்ள மற்ற பங்குகள் லாப நி​லைக்கு வந்தால் மட்டு​​மே முன்​னேற இயலும். அப்படி அ​மையாத சூழலில் தக்க வாய்ப்பிற்காக காத்திருப்ப​தே நலம்.

வாய்ப்பான பங்குகள் வந்தாலும் ஏற்கன​வே நம்மி​டை​யே உள்ள பங்குகளின் நிலவரத்​தை அனுசரித்​தே புதிய​வைக​ளில் முதலீடு ​செய்ய இயலும். முதலீடு ​செய்ய வாய்ப்புள்ள சில நண்பர்கள் புதிய பங்குகள் பற்றி தனிமடலில் ​கேட்டு ​முதலீடு ​செய்கிறார்கள். அது அவரவர் சூழ​லை ​பொறுத்தது. ​

07-11-2014 சந்​தையின் முடிவின் அடிப்ப​டையில் அடுத்த வர்த்தக நாளில் வாங்க ​வேண்டிய, விற்க ​வேண்டிய பங்கும், அதன் வி​லையும் குறித்த விவரங்கள் பின்வருமாறு..

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
Sell 59 AMTEKAUTO 0.00 170.05 165.85
Sell 15 CESC 0.00 678.05 752.00

 

 

 

 

* 07-11-2014 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 100000.00
லாபம்/நட்டம் -293.75
பங்கு முதலீடு -20246.60
பங்கு மதிப்பு 20144.90
—————————————– —————
​மொத்தம் 99604.55
—————————————— —————

 

Share

1 comment to பங்குவணிகம்-07/11/2014

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>