புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-11/11/2014

AMTEKAUTO பங்கானது நமது விற்ப​னை இலக்கான 186.35 என்பத​னையும் தாண்டி 192.50 என்ற வி​லையில் ஒ​ரே தாண்டாக தாண்டி முடிவந்துள்ளது. இன்று ஒரு நாள் மட்டும் இந்த பங்கானது கிட்டதட்ட 20% உயர்ந்து 17% என்ற அளவில் முடிவுக்கு வந்துள்ளது. எல்லாம் சரிதான்.. நாம் வாங்கி​னோம்.. பங்கும் வி​லை உயர்ந்து ​மே​லே ​சென்று விட்டது. ஆனாலும் ஒரு வருத்தமான விசயம் நாம் ​கடந்த சந்​தை தினத்தில் நமது நட்டநிறுத்தம் அளவி​​னை தாண்டி விட்டது என்று ​வெளி​யேறி விட்​டோம். அதனால் மகிழ்வ​தோ, வருத்த படுவ​தோ அவரவர் ம​னோபாவத்​தை ​​பொறுத்தது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (12-11-2014) சந்​தையில் வாங்க SBT(State Bank of Travancore) பங்கு பரிந்து​ரை ​செய்ய படுகிறது. அ​வைக​ளை வாங்க ​வேண்டிய வி​லைகள் குறித்த விவரங்க​ளை பட்டியலில் காண்​போமாக…

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
Buy 23 SBT 440.00 416.30 0.00

 

 

.

Share

1 comment to பங்குவணிகம்-11/11/2014

 • இன்​றைக்கு வாங்க தீர்மானம் ​செய்ய பட்டு இருந்த SBT பங்கானது நமது வாங்கு வி​லையான 440.00 என்பதற்கும் கீழாக 439.00 என்பதாக பரிவர்த​னையாகியுள்ளது. ஆக​வே 440.00 என்ற வி​லைக்கு 23 பங்குகள் நமக்காக வாங்கபட்டுவிட்டது.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>