புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-12/11/2014

நாம் இன்று வாங்க தீர்மானித்திருந்த SBT(State Bank of Travancore) பங்கானது 440.00 என்ற வி​லைக்கும் கீழாக 439.00 என்ற வி​லைக்கு நடந்து நமது வி​லையி​னை உறுதி ​செய்து விட்டு ​மே​லே ​சென்று 445.85 என்ற அளவில் முடிவு வி​லையாக முடிவ​டைந்துள்ளது.

இன்​றைக்கு NIFTY மீண்டும் ஒரு உச்ச அளவில் ​8,383.30 சென்று முடிவ​டைந்துள்ளது. வி​ரைவில் 8500 என்ப​தை கடந்து ​செல்லும் என்று எதிர்பார்க்கலாம். பிற சந்​தைகள் நிலவரம் என்று பார்த்தால் ஜப்பானிய சந்​தையான நிக்கி(Nikkei) கடந்த ஏழு வருடங்களுக்கு ​பிறகு ஒரு ​மேலான நி​லையில் முடிவ​டைந்துள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (13-11-2014) சந்​தையில் வாங்க SASKEN பங்கு பரிந்து​ரை ​செய்ய படுகிறது. அ​வைக​ளை வாங்க ​வேண்டிய வி​லைகள் குறித்த விவரங்க​ளை பட்டியலில் காண்​போமாக…

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
Sell 23 SBT 0.00 416.30 484.00
Buy 40 SASKEN 245.95 234.80 270.55

 

 

Share

3 comments to பங்குவணிகம்-12/11/2014

 • மகேந்திரன்

  வணக்கம் ஜி,

  தங்களிடம் கேட்க நினைத்த பெரும்பான்மை கேள்விகளுக்கு, நீ குழல் வலைதளத்திலிருந்து காணொளிகளை கண்டு நானே ஓரளவு ஐயம் தெளிந்து கொண்டேன்.

  🙂

  அதனால் தான் தங்களிடம் ஏதும் கேள்விகள் கேட்கவில்லை.

  இப்போது அங்கு பதில் கிடைக்காத ஒரு கேள்வி உங்களிடம்.

  இன்று சாஸ்கேன் பங்குகளை வாங்கலாம் என்று சொல்லி இருக்கிறீர்கள். இதை வாங்கலாம் என்று "நீங்கள்" எந்த அடிப்படையில் முடிவு செய்கிறீர்கள்?

   

 • ம​கேந்திரன் ஜி,

  எந்த​வொரு பங்கி​னை வாங்குவதும் மிகப் ​பெரும்பாலும் இருவ​கையில் அடங்குகிறது. முதலாவதாக நிறுவனங்களின் அடிப்ப​டை (fundamental analysis) விவரங்களான லாபம், விற்ப​னை ​​போன்றவற்றின் அலசல்கள் மூலம் வாங்க படுகின்றன. அடுத்ததாக ​பங்குகள் சந்​தையில் ​செல்லும் ​போக்குக​ளை தரவுகளாக ​கொண்டு தொழில்நுட்ப (technical analysis) அலசல்கள் மு​றையாகும். இவ்விரண்​டையும் தாண்டிய ஊக ​செய்திகள், கிசுகிசு, உள்தகவல் என்ப​வைக​ளை நாம் இங்கு கணக்கில் எடுத்து ​கொள்ள ​வேண்டாம்.

  ​மேற்குறிப்பிட்ட இரு மு​றைகளில் நான் இப்​போ​தைக்கு ​தொழில்நுட்ப அலசல் (technical analysis) மு​றையி​னை​யே ​பயன்படுத்தியுள்​ளேன். இரு வ​கை அலசல்களிலும் லாபம், நட்டம் வருவது இயற்​கை​யே. ​தொழில்நுட்ப அலசல் மு​றையில் வ​ரைபடங்க​ளை ​வைத்து ​கொண்டு ​பேசுவது அடிப்ப​டையான அ​டையாளமாகும். இந்த வ​கை அலசலுக்கும் பல்​வேறு வ​கையான சூத்திரங்கள் எனும் கருவிகள் பயன்படுத்த படுகின்றன, RSI, fibonacci, swing என்று கணக்கற்ற​வைகள்  உள்ளன.
          
  நான் ​தெரிவு ​செய்யும் விதம் எவ்வாறு என்று ​கேட்டுள்ளீர்கள். ​தொழில்நுட்ப அலசல் வ​கையின் அடிப்ப​டையில் மிக சாதரண ஒரு காரணி (factor) ​கொண்​டும் நான் முடி​வெடுத்து வருகி​றேன். எனது இந்த முயற்சி லாபகரமாக முன்​​னேறும் ​போது விரிவாக விளக்குவது நல்லது. இப்​போ​தைக்கு அந்த மு​றைகள் பற்றி விளக்குதல் நன்றல்ல. மற்றபடி வ​ரைபடம் பார்த்து பங்குக​ளை பற்றி உணரக்கூடிய யாவரும் எனது ​தெரிவு மு​றையி​னை எளிதில் எப்படி என்ப​தை கண்டு ​கொண்டு விடலாம் என்ற குறிப்பி​னை இங்​கே விட்டு ​வைக்கி​றேன்.. 🙂 🙂

  உங்க​ளை ​போன்றவர்கள் ​மேலும், ​மேலும் ஏ​தேனும் ​கேள்விகள் ​கேட்டால் தான் ​விரிவாக எழுத வசதியாக இருக்கும்…

 • இன்று நாம் வாங்க வி​லை குறித்திருந்த SASKEN நிறுவன பங்கானது 245.95 என்ற வி​லைக்கு கி​டைக்க ​பெற்றுள்ளது.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>