புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-14/11/2014

இரு தினங்களுக்கு முன்னர் வாங்கியிருந்த SBT பங்கானது 6.62% ஒ​ரே நாளில் உயர்ந்து 464.85 என்ற வி​லையில் வர்த்தகம் முடிவ​டைந்துள்ளது. இது ​நேற்​றைய முடிவு வி​லையி​னை விட ரூ.28.85 உயர்வாகும். இன்​றைய தினத்தில் இது மிக அதிக வி​லையாக 479.40 என்ற அளவிற்கு ​சென்றுள்ளது.

புகழ்​பெற்ற நிதிநிறுவனமாகிய மார்கன் ஸ்டான்லி இந்தியா 2015ம் வருடத்தில் 6.3சதவீதம் என்ற அளவில் வளர்ச்சி வீதத்​தை(GDP) அ​டையும் என்று கணித்துள்ளது. இந்த வருடத்திய 5,3 என்ற அளவிலிருந்து கிட்டதட்ட ஒரு சதவீத உயர்வாகும். எண்​ணைய் இறக்குமதிக்கான மதிப்பு சுமார் 4சதவீதம் கு​றைந்துள்ளது இந்த வளர்ச்சி விகிதத்​தை அ​டைய மிகவும் உதவியாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்க படுகிறது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (17-11-2014) சந்​தையில் வாங்க எந்த பங்கும் பரிந்து​ரை ​செய்ய படவில்​லை. நம்மி​டை​​யே உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
Sell 23 SBT 0.00 425.85 484.00
Sell 40 SASKEN 0.0 234.80 270.55

 

 

 

 

* 14-11-2014 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 100000.00
லாபம்/நட்டம் -795.00
பங்கு முதலீடு -19958.00
பங்கு மதிப்பு 20637.55
—————————————– —————
​மொத்தம் 99884.55
—————————————— —————

 

Share

2 comments to பங்குவணிகம்-14/11/2014

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>