புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-17/11/2014

வர்த்தக பற்றகு​றை ஓரளவு ​கு​றைந்துள்ள சூழலில் மிக புதிய உச்ச அளவில் சந்​தை இன்று முடிவ​டைந்துள்ளது. ஜப்பானின் மந்த நி​லை குறித்தான ​செய்தியி​னை ​தொடர்ந்து வீழ்ச்சியில் துவங்கிய இந்திய சந்​தையானது பகலில் ​மெல்ல​மெல்ல உயர்​வை சந்தித்தது. இன்​றைய சந்​தை உயர்வுக்கு மிக முக்கிய காரணமாக அ​மைந்த பங்குகள் SBI மற்றும் Tata Motors ஆகும் இ​வைகள் மு​றை​யே 5.4 சதம் மற்றும் 4.1சதவீதம் என்பதாக வளர்ச்சி கண்டன.

இன்​றைக்கு எந்த​வொரு பங்கும் நமது விற்ப​னை வி​லை அல்லது நட்டநிறுத்த வி​லைக்கும் கீழாக முடிவ​டையவில்​லை. SBT நிறுவனமானது 1சதவீதம் உயர்ந்து 470.00 என்ற அளவில் முடிவ​டைந்துள்ளது. SASKEN நிறுவனம் 1சதவீதம் உயர்ந்து ரூபாய் 252 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (18-11-2014) சந்​தையில் வாங்க எந்த பங்கும் பரிந்து​ரை ​செய்ய படவில்​லை. நம்மி​டை​​யே உள்ள பங்குக​ளை வாங்க, விற்க ​வேண்டிய வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
Sell 23 SBT 0.00 440.00 484.00
Sell 40 SASKEN 0.0 240.00 270.55

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>