புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-18/11/2014

இன்​றைக்கு எந்த​வொரு பங்கும் நமது விற்ப​னை வி​லை அல்லது நட்டநிறுத்த வி​லைக்கும் கீழாக முடிவ​டையவில்​லை. SBT நிறுவனமானது 1சதவீதம் கு​றைந்து 465.75 என்ற அளவில் முடிவ​டைந்துள்ளது. SASKEN நிறுவனம் 3.5சதவீதம் உயர்ந்து ரூபாய் 260.35 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (19-11-2014) சந்​தையில் வாங்க NDTV நிறுவன பங்கு பரிந்து​ரை ​செய்ய படுகிறது. நம்மி​டை​​யே உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
Sell 23 SBT 0.00 445.85 484.00
Sell 40 SASKEN 0.0 245.95 270.55
Sell 90 NDTV 111.35 103.00 122.50

 

Share

2 comments to பங்குவணிகம்-18/11/2014

 • SBT பங்கானது நமது விற்ப​னை வி​லையான 484.00 என்ப​தை தாண்டி 485.00 என்றளவில் வர்த்தகமாகி ​கொண்டுள்ளது. நாம் வாங்கிய வி​லை 440.00-க்கு இது 10% லாபமாகும்.

 • NDTV நிறுவன பங்குகள் நமது வாங்கும் வி​லையான 111.35க்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>