புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-21/11/2014

நிப்டி 8,477.35 என்ற​தொரு உயரிய நி​லையில் முடிவ​டைந்துள்ளது. 8500 என்ற நி​லையி​னை அ​னேகமாக அடுத்த சில நாட்களில் கடக்க கூடும். இன்​றைய உயர்வுக்கு மிக முக்கிய காரணிகளாக அ​மைந்த​வைகள் என்றால் வங்கி து​றை பங்குக​ளே ஆகும். KOTAKBANK , BHEL , ICICIBANK , SBIN ​போன்ற​வைகள் வலுவான நி​லையில் இருந்து நிப்டியின் உயர்வி​னை பராமரித்தன. எந்த​வொரு ​பெரிய இறக்கமும் இன்றி சந்​தையின் துவக்திலிருந்​தே உயர்ந்து காணப்பட்டன. BANK NIFTY 2.33% என்ற அளவிற்கு உயர்ந்து முடிவ​டைந்துள்ளது.

ஸ்​பைஸ் ​ஜெட் விமான ​சே​வை நிறுவனத்தில் தனது பங்கி​னை கு​றைக்க/விலக்க சன்குழுமத்​தின் கலாநிதி மாறன் மு​னைவதாக யூக ​செய்திகள் வலம்வருகின்றன. ​செய்திக்கான சுட்டி http://tinyurl.com/mqp47oe

SASKEN நிறுவனம் 2.44% சரிந்து ரூபாய் 251.80 என்பதாகவும், NDTV பங்கானது 0.09% கு​றைந்து 113.80 என்பதாகவும் முடிவ​டைந்தது. ELDERPHARM நிறுவன பங்கு நமது வாங்கும் வி​லைக்கு கீழாக​வே வர்த்தகமாகி முடிவ​டைந்துள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (24-11-2014) சந்​தையில் எந்த பங்கும் வாங்க பரிந்து​ரை ​செய்ய படவில்​லை. நம்மி​டை​​யே உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
Sell 40 SASKEN 0.0 245.95 270.55
Sell 90 NDTV 0.00 105.75 122.50
Sell 90 ELDERPHARM 0.00 168.00 191.40

 

 

 

 

21-11-2014 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 100000.00
லாபம்/நட்டம் +217.00
பங்கு முதலீடு -29766.10
பங்கு மதிப்பு 30080.95
—————————————– —————
​மொத்தம் 100531.85
—————————————— —————

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>