புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-24/11/2014

நிப்டி 8530.15 என்ற​தொரு உயரிய நி​லையில் முடிவ​டைந்துள்ளது. ​பெரும்பா​லோ​னோர் அடுத்ததாக 9000 என்ற நி​லையி​னை எதிர்​நோக்குகிறார்கள். இன்​றைய உயர்வுக்கு மிக முக்கிய காரணிகளாக அ​மைந்த​வைகள் என்றால் உ​லோக து​றை பங்குக​ளே ஆகும். சீனாவின் மத்திய வங்கியானது கடந்த இரு ஆண்டு கால இ​டை​வெளியில் இன்று எதிர்பாரா விதமாக வட்டியி​னை கு​றைத்ததால் ​உ​லோக து​றை எழுச்சியுடன் இருந்தது. மொத்த உ​லோக நுகர்வில் பாதிக்கும் ​மேலாக உப​யோக படுத்தும் நாடாக சீனா விளங்குவது குறிப்பிட தக்கது. Hindalco, Tata Steel மற்றும் Sesa Sterlite ​போன்ற நிறுவனங்கள் இன்று மிளிர்ந்த நிறுவனங்களில் முக்கியமானது ஆகும்.

SASKEN நிறுவனம் 0.10% சரிந்து ரூபாய் 251.55 என்பதாகவும், NDTV பங்கானது 4.61% உயர்ந்து 119.05 என்பதாகவும், ELDERPHARM நிறுவன பங்கு நமது நட்டவி​லையான 168.00 என்பதனினும் கீழாக 167.75 என்பதாக முடிவ​டைந்தது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (25-11-2014) சந்​தையில் ONELIFECAP பங்கி​னை வாங்க பரிந்து​ரை ​செய்ய படுகிறது. நம்மி​டை​​யே உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
Sell 40 SASKEN 0.0 245.95 270.55
Sell 90 NDTV 0.00 105.75 122.50
Sell 90 ELDERPHARM 0.00 0.00 167.75
Buy 58 ONELIFECAP 171.45 156.30 199.00

 

Share

1 comment to பங்குவணிகம்-24/11/2014

 • ELDERPHARM இன்​றைக்கு திறப்பு வி​லை 166.15யாக வர்த்தகமாகியுள்ளது. புதியதாக வாங்க வி​லை முடிவு ​செய்திருந்த ONELIFECAP பங்கானது நமது வி​லையான 171.45 என்பதற்கும் கீழாக 168.90 என்பதாக தற்​போது வர்த்தகமாகி வருகிறது.

  விற்க வி​லை ​சொல்லியிருந்த பங்கான NDTV யானது நமது வி​லையான 122.50 என்ப​தையும் தாண்டி 123.00 என்பதாக வர்த்தகமாகி வருகிறது.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>