புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-25/11/2014

நிப்டி 8463.10 என்று 67 புள்ளிகள் சரிந்த நி​லையில் முடிவ​டைந்துள்ளது. இன்​றைய சரிவுக்கு காரணமாக அ​மைந்த​வைகள் ​பொது உப​யோகம் மற்றும் கட்டுமானது​றை பங்குக​ளே காரணமாகும். தவிரவும் வங்கி இ​ணைப்பு என்ற ​செய்தியி​னை ​தொடர்ந்து ​மேல்​​​நோக்கி ​சென்று ​கொண்டிருந்த ​கோடாக் மஹிந்திரா வங்கியானது 3% க்கும் அதிகமான அளவு கு​றைந்தது. சிக​ரெட் சில்ல​றை மு​றையில் விற்க படுவ​தை த​டை ​செய்யலாம் என்ற சில ​செய்திகளின் காரணமாக பு​கையி​லை சார்ந்த பங்குகள் ​பெரிதும் சரிந்தன. ஜப்பானின் ​பொருளாதார முக்கியஸ்தர்களில் ஒருவரான நமுரா (Nomura) எக்னாமிக் ​டைம்சு நாளிதழுக்கு அளித்து ​பேட்டியில் " நடப்பு 2014 ஆண்டில் 5.2% மாகவும், 2015 ல் 6.4% மாகவும், 2016 ல் 6.8% மாகவும் வளர்ச்சி நி​​லையி​லே​யே அ​மையும் " என்று ​பேட்டியளித்துள்ளார். இந்த ​செய்திக்கான சுட்டி..

ELDERPHARM நிறுவன பங்கு நமது நட்டநிறுத்த வி​லையான 168.00 என்பதனினும் கீழாக 167.75 என்பதாக முடிவ​டைந்து இருந்ததால் இன்​றைய திறப்பு வி​லையான 166.15 க்கு விற்க பட்டது. SASKEN நிறுவனம் 2.88% சரிந்து ரூபாய் 244.30 என்பதாக நமது நட்டநிறுத்த வி​லைக்கு கீழாகவும் முடிவ​டைந்துள்ளது, இன்​றைக்கு வாங்க வி​லை கூறியிருந்த ONELIFECAP நிறுவனம் நமது வி​லையான 171.45 க்கு கி​டைத்தது. NDTV பங்கானது 2.8% சரிந்து 115.70 என்பபதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. ஆனால் இன்​றைய வர்த்தக தினத்தின் முற்பகுதியில் நமது விற்ப​னை இலக்கான 122.50 என்பத​னை​யெல்லாம் கடந்து 124.90 என்ற உயரிய அளவுக்கு ​சென்று பின்னர் கீ​ழே சரிந்துள்ளது. இந்த விற்ப​னையின் மூலமாக நமக்கு இந்த பங்கின் முதலீட்டிற்கு 10% லாபமாகும்.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (26-11-2014) சந்​தையில் எந்த பங்கி​னையும் வாங்க பரிந்து​ரை ​செய்ய படவில்​லை. நம்மி​டை​​யே உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
Sell 40 SASKEN 0.00 0.00 244.30
Buy 58 ONELIFECAP 0.00 156.30 199.00

 

 

 

 

Share

1 comment to பங்குவணிகம்-25/11/2014

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>