புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-27/11/2014

முன்​பேர வர்த்தகத்தின் நவம்பர் மாத முடிவு தினம் என்பதால் நிப்டி ஊசலாட்ட நி​லையில் இருந்து பின்னர் 8494 என்ற அளவில் முடிந்தது. BHEL நிறுவனம் 5.86% ஏற்றம் கண்டு முடிவ​டைந்துள்ளது. கட்டுமான நிறுவனமாக DLF -3.06% அளவில் சரிந்து முடிவ​டைந்துள்ளது. Jaiprakash Associates நிறுவனம் அமலாக்க து​றை நடவடிக்​கைகளினால் -1.7% சரிந்து காணப்பட்டது. சீன ஷங்காய் சந்​தையானது கடந்த ஒரு வாரத்தில் மட்டும் கிட்டதட்ட 5.7% உயர்வி​னை கண்டுள்ளது. கடந்த வாரத்தில் சீனாவில் வட்டிவிகிதம் கு​றைக்க பட்ட​தே இதற்கு காரணமாகும்.

ONELIFECAP நிறுவன பங்கானது ​நேற்​றைய முடிவு வி​லையிலிருந்து எந்த மாற்றமும் இன்றி அ​தே 166.30 என்ற வி​லையில் முடிவ​டைந்துள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (28-11-2014) சந்​தையில் எந்த பங்கி​னையும் வாங்க பரிந்து​ரை ​செய்ய படவில்​லை. நம்மி​டை​​யே உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
Sell 58 ONELIFECAP 0.00 156.30 199.00

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>