புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

 



 

பங்குவணிகம்-01/12/2014

நிப்டி 32புள்ளிகள் அளவிற்கு சரிந்து முடிவ​டைந்துள்ளது. துவகத்தில் ​பெரிதும் ஏற்ற, இறக்கமின்றி ந​டை​பெற்ற சந்​தையானது ​நேரம் ​செல்ல ​செல்ல புள்ளிகள் கு​றைய ​தொடங்கியது. ஐ​ரோப்பாவில் ​ஜெர்மனியின் புள்ளிவிவரங்கள் ஊக்கமூட்டுப​வைகளாக அ​மையாத காரணத்தாலும், கடந்த சில நாட்களில் ​பெற்ற ஏற்றத்தின் லாபத்தி​னை பதிவு ​செய்யவும் இந்த இறக்கத்தி​ற்கான காரணங்களாக ​சொல்லலாம். தவிரவும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் ​கொள்​கை முடிவுகள் குறித்த ஊசலாட்டமும் ஒரு முக்கிய காரணிகளாக ​கொள்ளலாம்.

தனிபட்ட நிறுவன ​செய்திகளாக குறிப்பிட்ட தக்கதாக ரா​கேஷ் ஜின்ஜின்வாலா அவர்கள் Spicejet நிறுவனத்தில் குறிப்பிட தக்க சதவீத பங்குக​ளை வாங்கிய​தை கூறலாம். மாருதி மற்றும் டிவிஎஸ் ​​மோட்டார் ​போன்ற நிறுவனங்களின் விற்ப​னை அதிகரிப்பு என்பதாகவும் ​செய்திகள் ​வெளியாகியுள்ளன.

ONELIFECAP நிறுவன பங்கானது ​நேற்​றைய வி​லையிலிருந்து -5.79% இறங்கி 153.65 என்ற வி​லையில் முடிவ​டைந்துள்ளது. இது நமது நட்டநிறுத்த வி​லையி​னை விட கீழானதாகும். மற்றபடி வி​லைக்கு வாங்க முடிவு ​செய்திருந்த ARVINDREM, EXIDEIND ஆகிய இரு நிறுவன பங்குகளும் நமக்கான வி​லைக்கு வர்த்தகமாகின.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (02-12-2014) சந்​தையில் TATAMTRDVR பங்கி​னை வாங்க பரிந்து​ரை ​செய்ய படுகிறது. நம்மி​டை​​யே உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
Sell 58 ONELIFECAP 0.00 153.65 0.00
Sell 301 ARVINDREM 33.20 29.50 36.70
Sell 60 EXIDEIND 166.05 147.25 174.00
Buy 29 TATAMTRDVR 349.55 318.40 367.00

 

 

 

 

 

Share

1 comment to பங்குவணிகம்-01/12/2014

 • நமது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கும் கீழாக ​சென்றிருந்த ONELIFECAP பங்கானது இன்​றைய திறப்பு வி​லையான 153.65 என்ற வி​லைக்கு விற்க பட்டது. TATAMTRDVR நிறுவன பங்கானது நமது வி​லையான 349.55 க்கு வாங்க பட்டது.

  தற்​போது EXIDEIND  நிறுவன பங்கானது நமது விற்ப​னை வி​லையான 174.00 க்கு வர்த்தகமாகியுள்ளது.

   

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>