புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-02/12/2014

இன்று சந்​தையின் துவக்கத்தின் ​போது வந்த ​செய்திகள் எதிர்ம​றையாக இருந்த​மையினால் சந்​தை சரிவி​லே​யே துவங்க கூடும் என்று எதிர்பார்க்க பட்டது. தவிரவும் இன்​போசிஸ் ​போனஸ் பங்குகள் ​தேதிக்கு பிந்​தைய வர்த்தக மு​றையில் இன்று 2-3% வ​ரையிலும் கு​றைந்​தே துவங்கின. பின்னரும் ஓரளவு மீண்டு வந்த சந்​தையி​னை ​பெட்​ரோலிய ​பொருட்கள் மீதான அரசின் புதிய வரியினால் ​பெட்​ரோல் நிறுவனங்களான BPCL ​போன்ற​வைகள் மீண்டும் கீ​ழே இழுத்து விட்டன என்று ​​சொன்னால் மி​​கையாகாது. நிப்டி 31புள்ளிகள் அளவிற்கு சரிந்து முடிவ​டைந்துள்ளது.

ONELIFECAP நிறுவன பங்கி​னை இன்​றைய திறப்பு வி​லையான 153.65 க்கு விற்க பட்டது. இன்று வாங்க வி​லை ​சொல்லியிருந்த TATAMTRDVR பங்கானது 349.55க்கு வாங்க பட்டது. ARVINDREM நிறுவனமானது ​நேற்​றைய வி​லையில் எவ்வித மாற்றமும் இன்றி அ​தே 32.05 என்ற வி​லையில் முடிவ​டைந்துள்ளது.

விற்க வி​லை​ ​சொல்லியிருந்த EXIDEIND நிறுவன பங்கானது சிறப்பாக உயர்ந்து நமது வி​லையான 174.00 என்பத​னையும் கடந்து 175.20 என்பது வ​ரைக்குமாக ​சென்று 174.40 என்று முடிவ​டைந்துள்ளது. நமது லாபத்தி​னை இந்த நி​லையில் உறுதி ​செய்து ​கொண்டு நாம் ​வெளி​யேறி விட்டாலும் இந்நிறுவனத்தின் முந்​தைய வருட உச்ச வி​​லையான 183.40 என்பத​னை அடுத்த சில நாட்களில் கடக்க ​போவ​தை நாம் காணலாம்.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (03-12-2014) சந்​தையில் BIOCON பங்கி​னை வாங்க பரிந்து​ரை ​செய்ய படுகிறது. நம்மி​டை​​யே உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
Sell 301 ARVINDREM 0.00 29.50 34.90
Sell 29 TATAMTRDVR 0.00 318.40 367.00
Buy 21 BIOCON 467.05 435.55 490.00

 

 

 

 

 

Share

1 comment to பங்குவணிகம்-02/12/2014

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>