புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-03/12/2014

இன்று நிப்டி கி​டைமட்டமாக முடிவ​டைந்தது. 13புள்ளிகள் உயர்ந்​தே முடிவ​டைந்துள்ளது. JINDALSTEL 7.85% மற்றும் ONGC சுமார் 3% அளவிலும் உயர்ந்து முடிவ​டைந்தன. ​பெரிய ​செய்திகளற்ற சற்று இழு​வையான தினமாக​வே ந​டை​பெற்று முடிவ​டைந்தது. நிப்டி வாங்கி விற்பர்களுக்கு ஏற்ப சற்​றே ​மேலும், கீழுமாக ஊசலாடி ​கொண்டு இருந்தது.

நம்மிடம் உள்ள பங்குகளான ARVINDREM +0.47% என்ற அளவில் உயர்ந்து 32.20, TATAMTRDVR நிறுவனம் +1.10% உயர்ந்து 355.25 எனவும், BIOCON நிறுவனம் -0.16% கு​றைந்து 466.30 என்பதாகவும் முடிவ​டைந்துள்ளது. இன்று நமது வி​லைகளுக்கு ஏற்ப BIOCON நிறுவன பங்குவாங்க பட்டது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (03-12-2014) சந்​தையில் எந்த பங்கி​னையும் வாங்க பரிந்து​ரை ​செய்ய படவில்​லை. நம்மி​டை​​யே உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
Sell 301 அரவிந்த் ​ரெமிடி ARVINDREM 0.00 29.50 36.70
Sell 29 டாட்டா ​மோட்டார் டீவிஆர் TATAMTRDVR 0.00 318.40 367.00
Sell 21 ப​யோகான் BIOCON 0.00 435.55 490.00

 

 

 

 

 

Share

2 comments to பங்குவணிகம்-03/12/2014

 • குறியீட்டில் தராமல் நீர் என் நிறுவனத்தின் பெயரை முழுதாகக் கொடுத்தால் எங்களை மாதிரி தற்குறிகளுக்குப் புரியுமே

 • பாண்டியன் நீங்கள் ​கேட்டது ​போல தற்​போது மாற்றிய​மைத்துள்​ளேன். சுட்டிகாட்டிய​மைக்கு மிக்க நன்றி.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>