புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-04/12/2014

ஜப்பானின் ​டோக்கி​யோ சந்​தையானது கடந்த ஏழு ஆண்டுகளின் உச்சத்​தை கடந்து புதிய உச்ச நி​லையில் முடிவ​டைந்துள்ளது. இ​தே ​போல 2011 ஆண்டுக்கு பின்னாக இன்று சீனாவிவ் சந்​தைகள் மிக அதிக மதிப்பில் முடிவ​டைந்துள்ளது. ஒ​ரே வர்த்தக நாளில் மிக அதிக அளவாக 4.6% என்ற அளவில் உயர்ந்துள்ளது. கடந்த வாரம் மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ள எதிர்பாரா வட்டிவிகித கு​றைப்​பே இதற்க்கு காரணம் என்று ​சொல்ல படுகிறது. இ​தே சமயத்தில் உற்பத்தியகங்களில் இருந்து வரக்கூடிய புள்ளிவிவரங்கள் ஊக்க ஊட்டுப​வைகளாக இல்​லை என்பது கவனிக்க தக்கது. சந்​தை​யை உயர்த்தி ​மிகப் ​பெரிய முதலீட்டாளர்கள் ​வெளி​யேறும் யுக்தியா என்றும் ​யோசிக்க ​வைக்கிறது.

துவக்கத்தி​லே​யே மிக உயரத்தில் துவங்கிய நிப்டி மதிப்பு ​மெல்ல ​​மெல்ல கு​றைந்து பின்னர் சந்​தை முடிவ​டையும் ​போது ஓரளவு மீண்டு 36புள்ளிகள் ​மேலாக முடிவு ​பெற்றது. ITC நிறுவனமானது சிக​ரெட் மீதான் த​டை தற்​போ​தைக்கு இல்​லை என்ற ​செய்தியின் அடிப்ப​டையில் சுமார் 5.5% வ​ரையிலும் உயர்ந்தது. COALINDIA நிறுவனத்தில் ஊழியர்கள் ​வே​லை நிறுத்த அறிவிப்பின் காரணமாக சற்​றே கு​றைந்து காணப்பட்டது. இது ​மேலும் ​தொடரும் என்​றே எதிர்பார்க்க படுகிறது.

நம்மிடம் உள்ள பங்குகளான ARVINDREM -0.78% என்ற அளவில் கு​றைந்து 31.95, TATAMTRDVR நிறுவனம் -1.96% கு​றைந்து 348.30 எனவும், BIOCON நிறுவனம் +0.92% உயர்ந்து 470.60 என்பதாகவும் முடிவ​டைந்துள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (05-12-2014) சந்​தையில் NEYVELILIG பங்கி​னை வாங்க பரிந்து​ரை ​செய்ய படுகிறது. நம்மி​டை​​யே உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
Sell 301 ARVINDREM 33.20 29.50 36.70
Sell 29 TATAMTRDVR 0.00 318.40 367.00
Sell 21 BIOCON 0.00 435.55 490.00
Buy 117 NEYVELILIG 85.20 81.90 89.45

 

 

 

 

 

Share

2 comments to பங்குவணிகம்-04/12/2014

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>