புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-08/12/2014

இன்​றைய தினத்தின் துவக்கத்திலிருந்​தே சரிவாக ​சென்று ​​கொண்டிருந்த நிப்டி இறுதியில் 100புள்ளிகள் சரிவுடன் முடிவுக்கு வந்தது. சமீபகால உயர்வுகளுக்கு ஏற்ற திருத்தம் இது. இன்னமும் ஓரளவு திருத்தம் காண கூடும். தகவல் ​​​தொழில் நுட்ப து​றை
நிறுவன பங்கான INFY -4.75 சரிவுடன் முடிவ​டைந்துள்ளது.

நம்மிடம் உள்ள பங்குகளான ARVINDREM -1.44% என்ற அளவில் கு​றைந்து 30.80, TATAMTRDVR நிறுவனம் -1.31% கு​றைந்து 340.80, BIOCON நிறுவனம் -1.80% கு​றைந்து 455.15, NEYVELILIG நிறுவன பங்கானது 1.35% கு​றைந்து
84.30 என்ற அளவில் முடிவ​டைந்துள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (09-12-2014) சந்​தையில் எந்த பங்கி​னையும் வாங்க பரிந்து​ரை ​செய்ய படவில்​லை. நம்மி​டை​​யே உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
Sell 301 ARVINDREM 33.20 29.50 36.70
Sell 29 TATAMTRDVR 0.00 318.40 367.00
Sell 21 BIOCON 0.00 435.55 490.00
Sell 117 NEYVELILIG 0.00 81.90 89.45

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>