புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-09/12/2014

சில நாட்களுக்கு முன்னதாக நாம் ​பேசியது ​போன்​றே சீனாவின் சங்காய் சந்​தை மிகப் ​பெரிய சரி​வி​னை ஒ​ரே நாளில் சந்தித்துள்ளது. கடந்த 3ஆண்டுகளில் ​பெரும் அளவாக ஒ​ரே தினத்தில் 5.4% க்கும் ​மேலாக சரிந்துள்ளது. இதன் பக்க வி​ளைவாக இந்தியாவில் சந்​தை இன்​றைய தினத்தின் துவக்கத்திலிருந்தும் சரிவாக ​சென்று ​​கொண்டிருந்த நிப்டி இறுதியில் 96புள்ளிகள் சரிவுடன் முடிவுக்கு வந்தது. இன்னமும் ஓரளவு திருத்தம் காண கூடும் என்று எதிர்பார்க்க படுகிறது. Sesa Sterlite Limited மற்றும் Tata Steel Limited, SAIL ​போன்ற உ​லோகத்து​றை நிறுவன பங்குகள் இன்​றைய சரிவிற்கு ​பெரிதும் பங்கு வகித்தது. நிப்டி 50 நிறுவனங்களில் இன்​றைக்கு 45நிறுவனங்கள் கு​றைந்​தே முடிவ​டைந்துள்ளது. ​வெறும் 5நிறுவனங்கள் மட்டு​மே அதிகரித்து முடிவ​டைந்திருந்துள்ளது. சீனாவில் லாப பதிவு ந​டை​பெற்றதால் தான் இந்தளவு சரிவு என்று பலரும் கருத்து ​தெரிவிக்கிறார்கள். ஆனால் அது ​போன்ற எண்ணம் நமக்கு இல்​லை. உண்​​மையான சரிவாக​வே ​தோன்றுகிறது.

http://siva.tamilpayani.com/archives/741

ஒ​ரே வர்த்தக நாளில் மிக அதிக அளவாக 4.6% என்ற அளவில் உயர்ந்துள்ளது. கடந்த வாரம் மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ள எதிர்பாரா வட்டிவிகித கு​றைப்​பே இதற்க்கு காரணம் என்று ​சொல்ல படுகிறது. இ​தே சமயத்தில் உற்பத்தியகங்களில் இருந்து வரக்கூடிய புள்ளிவிவரங்கள் ஊக்க ஊட்டுப​வைகளாக இல்​லை என்பது கவனிக்க தக்கது. சந்​தை​யை உயர்த்தி ​மிகப் ​பெரிய முதலீட்டாளர்கள் ​வெளி​யேறும் யுக்தியா என்றும் ​யோசிக்க ​வைக்கிறது.

நம்மிடம் உள்ள பங்குகளான ARVINDREM -2.60% என்ற அளவில் கு​றைந்து 29.90, TATAMTRDVR நிறுவனம் -4.87% கு​றைந்து 324.35, BIOCON நிறுவனம் -0.01% கு​றைந்து 455.05, NEYVELILIG நிறுவன பங்கானது -1.42% கு​றைந்து 82.90 என்ற அளவில் முடிவ​டைந்துள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (10-12-2014) சந்​தையில் எந்த பங்கி​னையும் வாங்க பரிந்து​ரை ​செய்ய படவில்​லை. நம்மி​டை​​யே உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
Sell 301 ARVINDREM 33.20 29.50 36.70
Sell 29 TATAMTRDVR 0.00 318.40 367.00
Sell 21 BIOCON 0.00 435.55 490.00
Sell 117 NEYVELILIG 0.00 81.90 89.45

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>