புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-11/12/2014

​சந்​தையின் துவகத்தி​லே​யே பெரிய அளவில் கீழிறங்கி விட்ட பின் ​மெல்ல ​மெல்ல ​மே​லேறி வந்தது. இருப்பினும் அந்த உயர்வி​னை தக்க ​வைத்து ​கொள்ள இயலாது முடிவில் சரிந்​தே முடிவ​டைந்தது. IDFC, TECHM ​போன்ற பங்குகள் ​மே​லேறி முடிவ​டைந்தது. JINDALSTEL , TATASTEEL ​போன்ற இரும்பு நிறுவனங்கள் ​பெரிதும் சரிந்து இறங்கின.

நம்மிடம் உள்ள பங்குகளான TATAMTRDVR நிறுவனம் சற்​றே உயர்ந்து 336.20, BIOCON நிறுவனம் சற்​றே இறங்கி 455.10, NEYVELILIG நிறுவன பங்கானது -0.60% சரிந்து உயர்ந்து 82.10 என்ற அளவில் முடிவ​டைந்துள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (12-12-2014) சந்​தையில் எந்த பங்கி​னையும் வாங்க பரிந்து​ரை ​செய்ய படவில்​லை. நம்மி​டை​​யே உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
Sell 29 TATAMTRDVR 0.00 318.40 367.00
Sell 21 BIOCON 0.00 435.55 490.00
Sell 117 NEYVELILIG 0.00 81.90 89.45

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>