புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-19/12/2014

இன்​றைக்கு சந்​​தை 0.81% உயர்ந்து 8,225.20 புள்ளிகள் என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (Goods and Services Tax) குறித்து மத்திய நிதிய​மைச்சர் இன்று ​அரசு வி​ரைவில் ம​சோதாவி​னை அறிமுக படுத்தும் என்று பேசியுள்ளார் என்ப​தே இன்​றைய முக்கிய ​செய்தியாக உள்ளது. இதற்கும் சந்​தை உயர்வுக்கும் சம்பந்தம் இல்​லை என்பது ஒருபுறம்.

இப்​போ​தைக்கு நம் ​கையில் எந்த பங்கும் ​கையிருப்பில் கி​டையாது. அடுத்த சந்​தையில் வாங்க பரிந்து​ரை ​செய்ய பட்டுள்ள கரூர்​வைஸ்யா வங்கியானது இங்​கே ​நுட்பரீதியிலான அலசலில் (technical analysis)வாங்க ​சொல்லியிருந்தாலும் அடிப்ப​டை கூறுகளின் படியும் (fundamental) சிறந்த நி​லையில் உள்ளதாகும். 2016 ம் வருடம் முடிய ​வைத்திருக்க இயலுபவர்கள் தாராளமாக வாங்கி ​வைக்கலாம். ​போனஸ், பிரிப்பு(split) ​போன்ற மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகள் உள்ள பங்காகும்.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (22-12-2014) சந்​தையில் KARURVYSYA என்ற இரு நிறுவன பங்கி​னை வாங்க பரிந்து​ரை ​செய்ய படுகிறது. நம்மி​டை​​யே உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
​Buy 17 KARURVYSYA 572.85 520.00 607.25

 

 

 

* 19-12-2014 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 100000.00
லாபம்/நட்டம் -3047.95
பங்கு முதலீடு -0.00
பங்கு மதிப்பு 0.00
—————————————– —————
​மொத்தம் 96952.05
—————————————— —————

 

Share

1 comment to பங்குவணிகம்-19/12/2014

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>