புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-13/02/2015

கடந்த சில நாட்களாக ​​வேறு பணியில் மூழ்க ​வேண்டியதாக ​போனதால் கட்டாய விடுப்பு என்றாகி விட்டது. என் வ​லைபதிவி​னை படித்து வரும் ​கோடிக்கணக்கான நண்பர்களிடம் என் இயலா சூழ​லை பகிர்ந்து ​கொள்கி​றேன். ​பொறுத்தருள்வார்களாக..

கா​லையில் துவக்கத்தி​லே​யே உற்சாகமாக துவங்கிய சந்​தையானது ​தொடர்ந்து வலுப்​பெற்று இறுதியில் +1.08% அல்லது +93.95 என்ற அளவு உயர்ந்து 8,805.00 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. ​SBIN மிக அதிகமாக +8.23% என்ற அளவு உயர்ந்துள்ளது.

நம் ​கைவசம் உள்ள JINDALSTEL +3.75% உயர்ந்து 152.25 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (16-02-2015) சந்​தையில் APOLLOTYRE பங்கி​னை வாங்க பரிது​ரை ​செய்ய படுகிறது. நம்மி​டை​​யே உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
Sell 61 JINDALSTEL 0.00 144.70 161.00
Buy 55 APOLLOTYRE 182.70 176.50 192.00

 

 

 

* 13-02-2015 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 100000.00
லாபம்/நட்டம் -2769.10
பங்கு முதலீடு -9878.95
பங்கு மதிப்பு 9287.25
—————————————– —————
​மொத்தம் 96639.2
—————————————— —————

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>