புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-19/02/2015

​நேர்முகமாக துவங்கிய சந்​தையானது ​மெல்ல ​மெல்ல சரிய துவங்கி மீண்டும் ​மே​லோங்கி இறுதியில் +0.30% அல்லது +26.20 என்ற அளவு உயர்ந்து 8,895.30 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.

நாம் மிக நீண்ட நாட்களாக ​கையில் ​வைத்திருந்த JINDALSTEL மிக அதிகமாக 200.50 என்ற வி​லைக்கு ​சென்று விட்டு சற்​றே இறங்கி 195.50 என்பதாக +25.75% என்று அசுர வளர்ச்சியில் முடிவ​டைந்துள்ளது. ​நா​மோ இத்த​னை நாட்களாக ​வைத்திருந்து ​வெறும் மூன்று சதலாபத்தில் ​166.50 என்ற வி​லைக்கு விற்க ​வேண்டியதாகி விட்டது.

நம் ​கைவசம் உள்ள APOLLOTYRE -1.99% கு​றைந்து 182.20 என்பதாகவும், IGL +0.21% உயர்ந்து 427.50 என்பதாகவும் முடிவ​டைந்துள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (20-02-2015) சந்​தையில் IDEA (Idea Cellular) வாங்க பரிது​ரை ​செய்ய படுகிறது. நம்மி​டை​​யே உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
Sell 55 APOLLOTYRE 0.00 176.50 191.50
Sell 23 IGL 0.00 419.00 441.00
Buy 65 IDEA 152.35 149.80 158.50

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>