புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-27/03/2015

குறுகிய இ​டை​​​​வெளியினுள் துவங்கிய சந்​தையானது மதியவாக்கில் ஆதரவி​னை இழந்து இறங்கு முகம் கண்டது. பின்னர் சற்​றே மீண்டு வந்து ​நேற்​றைய முடிவுக்கு இன்று எந்த மாற்றமும் இல்லாதவாறு இறுதியில் -0.01% அல்லது -0.75 என்ற அளவு கு​றைந்து 8,341.40 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.

GSPL பங்கானது +1.01% உயர்ந்து 125.50 என்பதாகவும் முடிவ​டைந்துள்ளது. COALINDIA பங்கானது 353.15 என்ற திறப்பு வி​லைக்கு விற்க பட்டது.

இந்த காலாண்டின் இறுதி தினங்களின் நிலவர படி -4.5% நட்டத்​தை சந்தித்துள்​ளேன். ​மேற்​கொண்டும் இத​னை வளர விடாது லாப தி​சை ​நோக்கி நகர்த்துவ​தே அடுத்த காலாண்டின் இலட்சியமாக இருக்கும். இந்த காலாண்டில் நான் ​​சோதித்து பார்த்த அ​னேக மு​றைகள் எதிர்பார்த்த பல​னை அளிக்கவில்​லை என்ப​தே உண்​மை. அந்த மு​றைகள் தவறு என்று கூற மாட்​டேன். எனக்கு ஒத்து​கொள்ளவில்​லை என்ப​தே சரியானதாக இருக்கும்.. 🙂 🙂 என​வே முற்றிலும் மாறுபட்ட மு​றையி​னை அடுத்த காலண்டி​ல் எனது பாணியாக ​கொண்டு முயன்று பார்க்க உள்​ளேன்.வரும் தினங்களில் அடிக்கடி -அன்றாடம்- என்பது ​போல இடு​கைகள் ​போட ​தே​வையிராது என்​றே ​தோன்றுகிறது. ஏ​தேனும் புதிய பங்குகள் வாங்க, விற்க அல்லது ​கையிருப்பில் உள்ள​வைகளுக்கு நட்டநிறுத்த வி​லையி​னை மாற்றிய​மைக்க என்பதாக ​மிக கு​றைவான பதிவுகளுக்​கே ​- வர்த்தகங்களுக்​கே – தே​வையிருக்க கூடும் என்று எதிர்பார்க்கி​றேன்.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (30-03-2015) சந்​தையில் எந்த பங்கி​னையும் வாங்க பரிந்து​ரை ​செய்ய படவில்​லை. நம்மி​டை​​யே உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
Hold GSPL 81 0.00 104.40 0.00

 

 

 

* 27-03-2015 அன்​றைய முடிவு வி​லைகள் படி மதிப்புகள்…

முதலீடு 100000.00
லாபம்/நட்டம் -4650.35
பங்கு முதலீடு -9,995.40
பங்கு மதிப்பு +10165.5
—————————————– —————
​மொத்தம் +95519.75
—————————————— —————
Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>