புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-13/04/2015

சற்​​றே எதிர்ம​றையாக துவங்கிய சந்​தையானது ​மெல்ல ​மெல்ல ஆதரவு ​பெற்று ​​மேல் ​நோக்கி ​சென்றது. இறுதியில் +0.61% அல்லது +53.65 என்ற அளவு உயர்ந்து 8,834.00 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. ​

நேற்று வாங்குவதற்கு வி​லை கூறியிருந்த ​NMDC பங்கு எனது வி​லைக்கு கி​டைக்க ​பெற்றன. அ​தே​போல விற்பதற்கு வி​லை கூறியிருந்த MARKSANS எனது வி​லைக்கு வி​லை​ ​விற்ப​னையானது.

DLF பங்கானது -1.00% சரிந்து 156.80 என்பதாகவும், MM பங்கானது +3.00% சரிந்து 1247.80 என்பதாகவும், SAIL பங்கானது +2.20% உயர்ந்து 75.10 என்பதாகவும், GAIL பங்கானது -1.00% சரிந்து 395.25 என்பதாகவும், IRB பங்கானது -1.40% சரிந்து 256.50 என்பதாகவும், AMARAJBAT பங்கானது -0.60% உயர்ந்து 875.40 என்பதாகவும், AMTEKAUTO பங்கானது +4.70% உயர்ந்து 171.35 என்பதாகவும், NMDC பங்கானது -0.20% சரிந்து 134.95 என்பதாகவும், முடிவ​​டைந்துள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (15-04-2015) சந்​தையில் ITC பங்குக​ளை வாங்க திட்டமிட்டுள்​ளேன். என்னிடம் உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய பங்குகளின் வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
Hold DLF 59 0.00 154.80 0.00
Sell MM 7 0.00 1231.50 1281.55
Sell SAIL 137 0.00 73.10 77.20
Hold GAIL 24 0.00 384.70 0.00
Sell IRB 38 0.00 252.60 271.00
Sell AMARAJBAT 11 0.00 851.90 904.00
Sell AMTEKAUTO 61 0.00 163.50 172.30
Sell NMDC 73 0.00 129.80 0.00
Buy ITC 28 351.50 316.35 0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>