புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-04/05/2015

உற்சாகமாக துவங்கிய சந்​தையானது நாள் முழுக்க அந்த நி​லையி​னை தக்க ​வைத்தவாறு ​மேல்நி​லையி​லே​யே வலுவாக நின்று இறுதியில் +1.84% அல்லது +150.45 என்ற அளவு உயர்ந்து 8,331.95 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.

இன்​றைக்கு வாங்குவதற்கு வி​லை கூறியிருந்த ALBK பங்கானது 103.25 என்ற வி​லைக்கும், விற்பதற்கு வி​லை கூறப்பட்டிருந்த​வைகளான APLLTD பங்கானது 478.40 என்ற திறப்பு வி​லைக்கும் , DHFL பங்கானது 448.40 என்ற திறப்பு வி​லைக்கும் , FEDERALBANK பங்கானது 134.70 என்ற வி​லைக்கும், UPL பங்கானது 490.65 என்ற வி​லைக்கும், SSLT பங்கானது 212.45 என்ற வி​லைக்கும் வர்த்தகம் ​செய்யபட்டன.

ICICI பங்கானது -0.60% சரிந்து 329.30 என்பதாகவும், LAKSHVILAS பங்கானது +2.10% உயர்ந்து 104.95 என்பதாகவும், ALBK பங்கானது +0.60% உயர்ந்து 103.90 என்பதாகவும் முடிவடைந்துள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (05-05-2015) சந்​தையில் GODREJIND, TATACHEM ஆகிய இரண்டு பங்குக​ளை வாங்க உள்​ளேன். என்னிடம் உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய பங்குகளின் வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
Hold ICICI 30 0.00 296.70 0.00
Sell LAKSHVILAS 97 0.00 102.25 106.15
Sell ALBK 96 0.00 102.10 106.35
Buy GODREJIND 26 376.40 364.55 0.00
Buy TATACHEM 22 441.55 437.95 0.00

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>