புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-07/05/2015

எதிர்ம​றையாக துவங்கி மீட்சிய​டைவது ​போல ​ஒரு ​தோற்றம் ​கொடுத்து பின்னர் மீண்டும் சரிந்து 8000 என்ற புள்ளியி​னை கடந்து 7997.15 என்ற அளவு வ​ரை ​சென்று மீண்டுள்ளது. சந்​தையானது இறுதியில் -0.49% அல்லது -39.70 என்ற அளவு சரிந்து 8,057.30 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. இது இப்படி​யே ​மே​ல் ​​நோக்கி நகருமா அல்லது 8000 ஐ தகர்த்து ​கொண்டு வீழுமா என்ப​தை அடுத்த வரும் சில நாட்களில் காணலாம்.

இன்​றைக்கு விற்பதற்கு வி​லை கூறியிருந்த ALBK பங்கானது 100.00 என்ற திறப்பு வி​லைக்கும், TATACHEM பங்கானது 428.60 என்ற திறப்பு வி​லைக்கும், RPOWER பங்கானது 55.00 என்ற திறப்பு வி​லைக்கும் விற்கபட்டுள்ளன. ICICI பங்கானது -2.42% சரிந்து 304.60 என்பதாகவும், LAKSHVILAS பங்கானது -0.73% சரிந்து 101.70 என்பதாக எனது நட்டநிறுத்த வி​லைக்கு கீழாகவும், GODREJIND பங்கானது -2.92% சரிந்து 355.75 என்பதாக எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு கீழாகவும் முடிவடைந்துள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (07-05-2015) சந்​தையில் எந்த பங்கி​னையும் வாங்கவதாக இல்​லை. என்னிடம் உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய பங்குகளின் வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
Hold ICICI 30 0.00 296.70 0.00
Sell LAKSHVILAS 97 0.00 102.25 0.00
Sell GODREJIND 26 0.00 365.30 0.00

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>