புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

பங்குவணிகம்-12/05/2015

தினத்தின் துவக்கிலிருந்​தே எதிர்ம​றையாக துவங்கி ​மெல்ல ​மெல்ல ​மேலும் ​மேலுமாக சரிந்து எந்த​வொரு உற்சாகமாக அ​டையாளமும் இன்றி முடிவ​டைந்தது. இறுதியில் -2.38% அல்லது -198.30 என்ற அளவு சரிந்து 8,126.95 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.

இன்​றைக்கு வாங்குவதற்கு வி​லை கூறியிருந்த BHEL பங்கானது 234.70 , CROMGREAV பங்கானது 170.30 , MMFIN பங்கானது 274.00 என்ற வி​லைக்கும் வாங்க பட்டன. இன்று வாங்கிய இரு பங்குகள் நட்டநிறுத்த வி​லைக்கும் கீழாக ​சென்று விட்டதால் மு​றை​யே BHEL பங்கானது 231.35 , CROMGREAV பங்கானது 1765.65 என்ற வி​லைக்கு விற்கபட்டன.

ICICI பங்கானது -4.70% சரிந்து 308.20 என்பதாகவும், NMDC பங்கானது -1.60% உயர்ந்து 128.95 என்பதாக எனது நட்ட நிறுத்த வி​லைக்கு கீழாகவும், MMFIN பங்கானது -0.90% சரிந்து 271.60 என்பதாகவும் முடிவடைந்துள்ளது.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (13-05-2015) சந்​தையில் எந்த பங்கி​னையும் வாங்குவதாக இல்​லை. என்னிடம் உள்ள வாங்க, விற்க ​வேண்டிய பங்குகளின் வி​லைகள் குறித்த பட்டியல்…

Buy/Sell Qty Script Buy Rate SL Sell Rate
Hold ICICI 30 0.00 296.70 0.00
Sell NMDC 76 0.00 130.31 0.00
Hold MMFIN 36 274.00 269.80 0.00

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>