புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

இந்த வார என் வர்த்தகம் – 06/03/2020

equity intra day trading profit/loss chart equity intra day trading profit/loss table

இந்த வாரம் ஒட்டு ​மொத்தமாக நட்டத்தி​லே​யே எனது வர்த்தகம் முடுவ​டைந்துள்ளது. திங்கட்கிழ​மை நான் விடுப்பு. ​செவ்வாய் -1.08% என்றளவில் நட்டமும், புதன் அன்று .0.51% என லாபமும், வியாழனன்று -1.36% நட்டமும், ​வெள்ளியன்று 0.46% லாபமும் என கலந்து கட்டி ஒட்டு ​மொத்தமாக நட்டத்தில் வந்து முடிவ​டைந்துள்ளது.

ஒட்டு ​மொத்தமாக 9.8% – 1.47% = 8.33% என்பதாக . . . → Read More: இந்த வார என் வர்த்தகம் – 06/03/2020

Share

பங்குவணிகம்-09/12/2014

சில நாட்களுக்கு முன்னதாக நாம் ​பேசியது ​போன்​றே சீனாவின் சங்காய் சந்​தை மிகப் ​பெரிய சரி​வி​னை ஒ​ரே நாளில் சந்தித்துள்ளது. கடந்த 3ஆண்டுகளில் ​பெரும் அளவாக ஒ​ரே தினத்தில் 5.4% க்கும் ​மேலாக சரிந்துள்ளது. இதன் பக்க வி​ளைவாக இந்தியாவில் சந்​தை இன்​றைய தினத்தின் துவக்கத்திலிருந்தும் சரிவாக ​சென்று ​​கொண்டிருந்த நிப்டி இறுதியில் 96புள்ளிகள் சரிவுடன் முடிவுக்கு வந்தது. இன்னமும் ஓரளவு திருத்தம் காண கூடும் என்று எதிர்பார்க்க படுகிறது. Sesa Sterlite Limited மற்றும் . . . → Read More: பங்குவணிகம்-09/12/2014

Share