புள்ளிவிவரம்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

 • சீனா ​போர் - ​09/2020 (1)
  • கடைசிபெஞ்ச் { நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம். சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை... } – Sep 02, 8:04 AM
  • பாண்டியன் { கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி. } – Sep 01, 7:00 PM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 06/03/2020 (1)
  • பாண்டியன் { எளிமையான அர்த்தமுள்ள விரிதாள். } – Mar 07, 8:35 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 28/02/2020 (1)
  • பாண்டியன் { மகிழ்ச்சி. உலகமே கதறுகிறது. இங்கே மட்டும் பட்டை கிளப்பப்படுகிறது. } – Feb 29, 8:46 AM
 • இந்த வார என் வர்த்தகம் - 21/02/2020 (2)
  • தமிழ்பயணி { அன்றன்​றே வாங்கி, விற்பது அல்லது விற்று, வாங்குவது என கா​லை 9:15 முதல் மா​லை 3:30 க்குள் கணக்கு வழக்கி​னை முடித்து ​​கொண்டு விடுவ​தே இந்த லாபநட்ட அறிக்​கையின் அடிப்ப​டை. } – Feb 23, 9:27 AM
 • Older »

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

நட்பு வட்டம்

  

Security Analysis – Benjamin Graham

http://en.wikipedia.org/wiki/Security_Analysis_%28book%29

வாரன் பப்​பெட் வாழ்வி​னை படிக்கும் ​போ​தெல்லாம் அவரு​டைய ஆசிரியரான ​பெஞ்சமின் கிரகாம் அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்​தை படிக்க ஆவல் வரும். ஆங்கிலத்தில் அதுவும் 80 வருடங்களுக்கு – 1934 – எழுத பட்ட புத்தகத்தில் அப்படி​யென்ன இருக்க ​போகிறது என்ற ​அசட்​டையும், ​சோர்வும் படிக்க வரும் ஆ​சை​யை​ முடக்கி வந்தது. தற்​போது என்ன ஆனாலும் சரி படித்​தே தீருவது என்று விடாப்பிடியாக மின்நூலாக இறக்கி ​கொண்டு விட்​டேன். இது ​போன்ற நூல்கள் இன்று ​வ​ரையிலும் . . . → Read More: Security Analysis – Benjamin Graham

Share