சமீபத்திய இடுகைகள்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

பங்குவணிகம்-11/01/2017-1

இன்று சந்​தை +1.11% அல்லது +92.05 என்ற அளவு உயர்ந்து 8380.65 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது. 

இன்று வாங்கிட வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் AMBUJACEM  215.45,  SBIN  249.00, COALINDIA 310.55 ஆகியன எனது வி​லைக்கு முடிவ​டைந்துள்ளன.

இன்று விற்ப​னைக்கு எத​னையும் வி​லை கூறியிருக்க வில்​லை.

அடுத்த சந்​தை வர்த்தக நாளான (12-01-2017) சந்​தையில் வாங்க, விற்க உள்ள​வைகளின் பட்டியல்…

Buy/Sell Script Qty Buy Rate SL Sell Rate
Buy TECHM 30 478.45 462.00 0.00
Buy NTPC 135 164.80 161.10 0.00
Buy INFY 29 981.00 963.95 0.00
Buy GRASIM 26 865.50 846.25 0.00
Buy GAIL 40 447.30 434.95 0.00
Sell AMBUJACEM 68 0.00 208.10 0.00
Sell SBIN 143 0.00 246.00 0.00
Sell COALINDIA 44 0.00 299.10 0.00
Sell -Nill- 0 0.00 0.00 0.00
Sell -Nill- 0 0.00 0.00 0.00

 

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>