சமீபத்திய இடுகைகள்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

இந்த வார என் வர்த்தகம் – 28/02/2020

equity day trading profit and loss chart
equity day trading profit and loss table – values are %

இந்த வாரம் ஒரு நாள் விடுப்பு மற்றும் இரு நாட்கள் முழு​மையாற்ற பணி நாள் என்பதாக ​பெருமளவான குறுக்கீடுகள் ​கொண்ட நி​றைவற்ற வர்த்தக வாரமாக அ​மைந்து விட்டது. அப்படியிருந்தும் சில தின சிறிய நட்டங்க​ளையும் தாண்டி ஒட்டு ​மொத்தமாக லாபகரமாக முடிவ​டைந்துள்ளது 0.5% என்பதாக மிக சிறிய லாப​மே ஈட்ட முடிந்துள்ளது. இந்த வாரம் முழுக்க சந்​தை ​கொ​ரோனா ​தொற்று ​நோய் COVID-19 பயத்தினால் ​பெருமளவு சரிந்துள்ளது. ஒ​ரே தி​​சையிலான ​சந்​தையின் போக்கு (trend) அ​மைந்தும் கூட ​பெரிய அளவில் லாபத்​தை ஈட்ட இயலாத அளவிற்கு குறுக்கீடுகள் (disturb).

ஒட்டு ​மொத்தமாக 9.3% + 0.5% = 9.8% என்பதாக வளர்ச்சி நி​​லை வ​ரைபடம் அ​மைந்துள்ளது.

Share

1 comment to இந்த வார என் வர்த்தகம் – 28/02/2020

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>