சமீபத்திய இடுகைகள்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

இந்த வார என் வர்த்தகம் – 06/03/2020

equity intra day trading profit/loss chart
equity intra day trading profit/loss table


இந்த வாரம் ஒட்டு ​மொத்தமாக நட்டத்தி​லே​யே எனது வர்த்தகம் முடுவ​டைந்துள்ளது. திங்கட்கிழ​மை நான் விடுப்பு.
​செவ்வாய் -1.08% என்றளவில் நட்டமும், புதன் அன்று .0.51% என லாபமும், வியாழனன்று -1.36% நட்டமும், ​வெள்ளியன்று
0.46% லாபமும் என கலந்து கட்டி ஒட்டு ​மொத்தமாக நட்டத்தில் வந்து முடிவ​டைந்துள்ளது.

ஒட்டு ​மொத்தமாக 9.8% - 1.47% = 8.33% என்பதாக வளர்ச்சி நி​​லை வ​ரைபடம் அ​மைந்துள்ளது.
Share

1 comment to இந்த வார என் வர்த்தகம் – 06/03/2020

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>