சமீபத்திய இடுகைகள்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

இந்த வார என் வர்த்தகம் – 13/03/2020

equity intra day trading profit/loss chart
equity intra day trading profit/loss table

இந்த வாரம் ஒட்டு ​மொத்தமாக நட்டத்தி​லே​யே எனது வர்த்தகம் முடிவ​டைந்துள்ளது. ​செவ்வாய் கிழ​மை ​ஹோலி பண்டி​கையி​னை முன்னிட்டு சந்​தை விடுப்பு. ​திங்கள் +0.85% என்றளவில் லாபமும், புதன் அன்று .-5.50% என நட்டமும், வியாழனன்று -+3.84% லாபமும், ​வெள்ளியன்று-0.44% நட்டமும் என கலந்து கட்டி ஒட்டு ​மொத்தமாக நட்டத்தில் வந்து முடிவ​டைந்துள்ளது.

ஒட்டு ​மொத்தமாக 8.33% – 1.25% = 7.08% என்பதாக வளர்ச்சி நி​​லை வ​ரைபடம் அ​மைந்துள்ளது.

க​டைசிய வர்த்தக நாளான இன்று நிப்டி 10% சதம் சரிந்து உ​றைநி​லைக்கு ​சென்றது. 45நிமிடகள் ஆசுவாச ​நேரம் அளிக்க பட்டு
மீண்டும் சந்​தை வர்த்தகத்​தை துவங்கியது. அ​னைவராலும் மீண்டும் சரிய கூடும் என்று எதிர்பார்க்க பட்ட சந்​தையானது ​நே​ரெதிராக
ஆதரவு ​பெற்று ​மே​லே உயர ​தொடங்கியது. ​தொடர்ந்து இ​​டைவிடாது உயர்ந்து 10% சரிவி​னை சரிகட்டி கூடுதலாகவும் ​மே​லே ​சென்று
+4.52% முடிவ​டைந்தது. இன்​றைக்கு பயத்தால் ​பேனிக் ​விற்ப​னை மற்றும் ஷார்ட் ​செல்லிங் ​செய்தவர்கள் நி​லை பரிதாப​மே.

படித்ததில் பிடித்தது….

In business:
You need capital.
You got expenses to cover.
You don’t expect to succeed from day one.
You need some time before you make a profit.

Trading is a business — so treat it as one.

எந்த​வொரு ​தொழிலும் ​தொடங்கி நட்டம் தவிர்த்து லாபம் ​பெற சிறிது காலம் ​பெறும். ஆனால் பங்கு முதலீட்டில் மட்டும் துவங்கிய முதல் நாள் முத​லே லாபம் வர​வேண்டும் என்றும்.. அதுவும் ​பேரளவு லாபம் வந்து எளிதில் ​பெரும் ​செல்வந்தராக ​வேண்டும் என்று நம் மக்கள் எண்ணுகிறார்கள்.

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>