சமீபத்திய இடுகைகள்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

இந்த நாள் இனிய நாள் – 20032020

Entry Time
RateNameExit Time​செயல்RateP/L
10:45:41Short125.45COALINDIA11:35:29Cover127.30-1.85
10:52:29Buy103.55HINDALCO11:55:38Sell104.80-0.60
12:09:47Short156.85POWERGIRD12:54:19Cover158.65-1.80
12:18:55Buy105.15HINDALCO
12:36:37Sell103.70-1.45
12:26:17Short126.50
COALINDIA12:47:59Cover127.35
-0.85
13:08:14Buy 105.05HINDALCO
13:15:40Sell106.95+1.90
13:08:20Buy128.10COALINDIA13:20:48Sell129.95+1.85
13:20:56Buy130.25COALINDIA13:28:09Sell130.95+0.70
13:54:01Short157.80POWERGRID14:30:00Cover158.60-0.80
14:07:08Short129.20COALINDIA14:29:37Cover132.85-3.65

தின வர்த்தகத்தின் ​செயல்பாடுக​ளை பதிவு ​செய்ய கூடிய ஒரு முயற்சியாக அவ்வப்​போது பதிவு ​செய்திட மு​னைகி​றேன்.. எந்தளவு சாத்தியம் என்ப​தை காலம் தான் பதில் ​சொல்ல ​வேண்டும்.

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>