சமீபத்திய இடுகைகள்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

சீனா ​போர் – ​09/2020

இந்திய – சீனா ​போர் வருமா என நண்பர்களுடன் ​பேசும் ​போது நான் இரு ​பெரும் காரணங்களால் ​போர் வரக்கூடிய சாத்தியம் அதிகம் என்​றேன்..
 
1. சீனா தனது ​பொருளாதார ​பிரச்சி​னைகளில் இருந்து மக்க​ளை ம​டைமாற்ற சின்ன அளவிலான ​போர் நடத்த மு​னைகிறது.. அது ​போர் என்றளவில் கூட இல்லாது – 4அடி ஆக்ரமிப்பு.. ​வெற்றி.. ​வெற்றி.. கூப்பாடு ​போட கூடியதாக இருந்தாலும் சரி​யே..
 
சீன த​லை​மை கவனிக்க தவறிய ஒரு உலகறிந்த விசயம்.. இந்தியாவிற்கு அ​தே ​பொருளாதார வீழ்ச்சி பிரச்சி​னை ​பெரியளவில் உள்ளது.. ஏற்கன​வே இந்திய ​பொருளாதார அ​மைச்சர் “Act of God” என்று GST வரி வசூல் பிரச்சி​னையில் ​பேசியுள்ளார்.. அந்தளவு பற்றாகு​றை.. அதிலிருந்து மக்க​ளை தி​சைதிருப்ப ​மோடியும் ​போர் வாய்ப்பி​னை நழுவ விட மாட்டார் என்ப​தே.. ​பெரிய ​போரா.. ​வெற்றியா. ​தோல்வியா என்ப​தெல்லாம் யாராலும் நிர்ணயிக்க இயலாது.
 
​தோற்று விட்டால் ஆனானப்பட்ட ​நேரு​வே ​தோற்றார்.. இப்​போது ​கொ​ரோானாவினால் பாதிக்க பட்ட சூழல் அது. இது என கூறி நகர்ந்து விடுவார்…என்ன மன்​மோகன் ​போன்றவர்கள் ஆட்சியிருந்தால் ​போர் இன்றி சில இடங்க​ளை இழந்திருப்பார்கள்.. இவர் ​போரிட்டு இழப்பார்..
 
தவறி ​போய் உலக நாடுகள் உதவியுடன் ​சொல்ல தக்க ​வெற்றி வந்து விட்டால் இந்திய வரலாற்றில் மிக ​பெரிய வரலாற்று நாயகன்… என​​வே ​போர் என்ப​தை சீனாவாக ​கை விட்டால் தான் ஆச்சு…
 
 
2. இரண்டாம் காரணம் ​​கோவிட்-19 க்கு மருந்து அல்லது சீனாவுடனான ​போர் இந்த இரண்டில் ஒன்று ​கையில் இல்லாமல் ட்ரம்பு ​தேர்த​லை சந்திக்க விரும்ப மாட்டார்.. மருநது வந்து ​சேர்வ​து காலத்தின் ​கையில் உள்ளது.. ஆனால் சீனா ​போர் என்பது அவருக்கும், அ​மெரிக்காவில் உள்ள ஆயுத வியாபாரா லாபிக்கும் மிகவும் விருப்பமான ஒன்று. எவ்வா​றேனும் ​மோடியி​னை ​போர் ​நோக்கி ​செல்ல ​தே​வையான அ​னைத்து உதவிகளும் ​செய்து ​போ​ரை தூண்டி விடுவார்கள்.

போர் என்ப​தை எந்த வ​கையிலும் நான் விரும்பவில்​லை.. ஆனாலும் சூழ்நி​லை மற்றும் அரசியல் காரணங்களால் இவ்வாறு நடக்கலாம் என்று யூகிக்க ​வேண்டியுள்ளது.

Share

2 comments to சீனா ​போர் – ​09/2020

  • கைலாயத்தை மீட்டெடுப்பாரா மோடி.

  • நாம் சீனா போன்று இல்லை. ஆனால், சீனா போன்று ஆகிக் கொண்டு இருக்கிறோம்.
    சீனா உள்ளே வரவே இல்லை என்று பொய் சொல்கிறோம்.
    சீன புல்லட்டில் இந்தோதிபெத் வீரர் இறந்து போய் இருக்கின்றனர். அதை வெளியிடவே இல்லை.
    சீனா என்கிற வார்த்தையைச் சொல்லக்கூட இந்தியத் தலைமைக்கு தைரியம் இல்லை.
    சீனாவை எதிர்கொள்ளத்தான் தைரியம் இல்லை. உண்மை நிலையைச் சொல்லக்கூடவா தைரியம் இல்லை?

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>