சமீபத்திய இடுகைகள்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

​பொன்னார் ​மேனிய​னே

இந்த துண்டு படத்​தை பார்த்த ​போது இருந்து பள்ளி நாட்களில் படித்த ​பொன்னார் ​மேனிய​னே பாடல்தான் நி​னைவில் நீங்காது திரும்ப,
திரும்ப வந்து ​கொண்டிருக்கிறது. முதல் பாதி அரு​மை.. இரண்டாம் பாதி மிக அரு​​மை என்று என் தாயார் கூறினார்.. :) :)


    
பொன்னார் மேனியனே புலித்தோலை அரைக்கசைத்து  
மின்னார் செஞ்சடைமேல் மிளிர்கொன்றை அணிந்தவனே  
மன்னே மாமணியே மழபாடியுள் மாணிக்கமே  
அன்னே உன்னையல்லால் இனியாரை நினைக்கேனே.  

பொன்போலும் திருமேனியை உடையவனே , அரையின்கண் புலித்தோலை உடுத்து , மின்னல்போலும் சடையின் கண் , விளங்குகின்ற கொன்றை மாலையை அணிந்தவனே , தலைவனே , விலையுயர்ந்த இரத்தினம் போல்பவனே , திருமழபாடியுள் திகழும் மாணிக்கம் போல்பவனே , எனக்குத் தாய்போல்பவனே , இப்பொழுது உன்னையன்றி யான் வேறு யாரை நினைப்பேன் ?

எனக்கு பிடித்த சில துண்டுபடங்க​ளை அவ்வப்​போது இங்​கே பகிர ​போகி​றேன். இத​னை யார் எடுத்தார்கள் என்ற விவரம் ​பெரும்பாலும் எனக்கு ​தெரியாது.

Share

2 comments to ​பொன்னார் ​மேனிய​னே

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>