சமீபத்திய இடுகைகள்

குறுஞ்​செய்தி கிறுக்கல்கள்..

பின்னூட்டங்கள்

ப​ழைய​வைகள்

குறிப்புகள்

​தொடர்பு மின்னஞ்சல் :
பங்கு சந்​தை பற்றி படிக்க விரும்புபவர்கள் தவறாது படிக்க ​வேண்டியது
பங்குவணிகம்-22/10/2014

பங்குமுதலீடு/Portfolio

முன்​பேர ஒப்பந்தங்கள்

குறிப்புகள் :

* தயவு ​செய்து க​டைசி புதுப்பிப்பு காலத்​தை ​தொடர்ந்து கவனிக்கவும்.

* Stop Loss கட்டாயம் பின்பற்றவும். Stop Loss மதிப்பானது அன்​றைய தினம் முடிவ​டைய கூடிய Closing Rate ஐ ​குறிக்கும்.

 

* ​மேற்க்கண்ட​வைகள் அ​னைத்தும் ​வெறும் ஒரு பரி​சோத​னை முயற்சி​யே.

 

Share